ΠΑΙΔΕΙΑ ώρα μηδένΕκδήλωση- συζήτηση
Τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου και ώρα 7:30 μ.μ. ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α Αιτωλοακαρνανίας σας καλεί στην αίθουσα του Δημοτικού θεάτρου Αγρινίου όπου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τα ζητήματα της παιδείας. Ομιλητές θα είναι:
-Χαραμής Παύλος, πρόεδρος ΚΕΜΕΤΕ(Κέντρου Μελετών Τεκμηρίωσης) της ΟΛΜΕ.
-Διαμαντής Κώστας, εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
-Βεργίτσης Μιχάλης, εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ

Ένα σημαντικό έργο για το Δήμο Αγρινίου και ειδικότερα για την προστασία της λίμνης Τριχωνίδας, εντάχθηκε σήμερα στο ΕΣΠΑ, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων κ. Ανδρέα Ανδρεαδάκη.
Πρόκειται για το έργο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ», το οποίο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη", με προϋπολογισμό 11.460.000, ευρώ.
Το έργο αφορά στην κατασκευή ολοκληρωμένων και λειτουργικών δικτύων αποχέτευσης των πλέον πυκνοδομημένων παραλίμνιων οικισμών της Τριχωνίδας, καθώς και στους κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς σύνδεσης με τον Βιολογικό Καθαρισμό Αγρινίου. Οι οικισμοί στους οποίους θα αναπτυχθεί το έργο είναι:
• Παραβόλας και Κάτω Τραγάνας της Δημοτικής Ενότητας Παραβόλας (ως συνέχειας του ήδη εγκεκριμένου έργου αποχέτευσης των οικισμών Καινούργιου και Παναιτωλίου)
• Ματαράγγας, Παππαδάτων, Γραμματικού και Ζευγαρακίου της Δημοτικής Ενότητας Αρακύνθου και,
• Γαβαλού και Αγ. Ανδρέας της Δημοτικής Ενότητας Μακρυνείας.

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης και τη δημοσίευσή της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για την λίμνη Τριχωνίδα, τους κατοίκους των παραλίμνιων οικισμών, αλλά και όλους τους κατοίκους του Δήμου μας. Με μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα, κινηθήκαμε από την πρώτη στιγμή λειτουργίας του Καλλικρατικού Δήμου και εξασφαλίσαμε την ένταξη στο ΕΣΠΑ, αυτού του τόσο κρίσιμου έργου για την προστασία της λίμνης Τριχωνίδας.
Το έργο αυτό, σε συνδυασμό με το έργο της αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Μακρυνείας, Αρακύνθου, Θεστιέων και Παραβόλας, που πριν λίγες ημέρες εντάχθηκε επίσης στο ΕΣΠΑ, δημιουργούν νέα δεδομένα για την περιοχή και αποτελούν τις βάσεις πάνω στις οποίες θα οικοδομήσουμε την ανάπτυξη της παρατριχώνιας ζώνης.
Εκφράζω την αισιοδοξία μου ότι, παρά την τεράστια οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα και επηρεάζει καθοριστικά τις δυνατότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σωστό προγραμματισμό και συγκεκριμένες προτάσεις, με συνεχή αγώνα και διεκδικητικότητα, παρόντες σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων, θα πετύχουμε να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά προβλήματα του Δήμου μας».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν.3979/16-6-2011 δύνανται να ρυθμίζονται και να εξοφλούνται κατόπιν αιτήσεως του υπόχρεου, οι εξής οφειλές προς τους δήμους, εξαιρουμένων των προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών:
α) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1-9-2009 έως και τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (16-6-2011) , εφόσον έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αιτήσεως εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου αυτών,
β) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (16-6-2011), εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 του ν. 3801/2009 και έχει καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμισθείσας οφειλής,
γ) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (16-6-2011), εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν τύχει διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής κατά το άρθρο 170 του ν.3463/2006 και έχει καταβληθεί το 30% του διακανονισθέντος ποσού.
Με την αριθμ. 334/29-8-2011 Α.Δ.Σ., καθορίστηκε η διαδικασία καταβολής των οφειλών προς το Δήμο Αγρινίου, σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο ως εξής:
1. Οφειλές έως 300,00€ , καταβάλλονται εφάπαξ
2. Οφειλές έως 1.000,00€ καταβάλλονται σε 4 ισόποσες δόσεις (και όχι κάτω από διακόσια ευρώ η δόση)
3. Οφειλές έως 2.000,00€ καταβάλλονται σε 10 ισόποσες δόσεις
(και όχι κάτω από διακόσια ευρώ η δόση)
4. Οφειλές έως 3.000,00€ καταβάλλονται σε 15 ισόποσες δόσεις
(και όχι κάτω από διακόσια ευρώ η δόση)
5. Οφειλές πάνω από 3.000,00€ καταβάλλονται σε 20 ισόποσες δόσεις (και όχι κάτω από διακόσια ευρώ η δόση)
Όσοι επιθυμούν να υπαχθούν στο καθεστώς της ρύθμισης πρέπει να γνωρίζουν ότι προβλέπονται συγκεκριμένες χρονικές προθεσμίες εφαρμογής δηλαδή τρεις μήνες από την ημέρα λήψης της απόφασης, ήτοι έως 29 Νοεμβρίου 2011.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ΠΑΛΑΜΑ & ΜΑΒΙΛΗ 6 , 2ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες :
• Τμήμα Ταμείου, για βεβαιωμένες οφειλές. Τηλ: 2641026314
• Τμήμα Δημοτικών Προσόδων, για οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί. Τηλ: 2641022285

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Αποκατάσταση ζημιών στο Γυμνάσιο Γαβαλούς

Την υπογραφή τριμερούς προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ Δήμου Αγρινίου, Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την προώθηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς στο Διδακτήριο του Γυμνασίου Γαβαλούς», αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου.
Το έργο, προϋπολογισμού 1.172.000,00 ευρώ, είχε δημοπρατηθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, αλλά δεν προχώρησε λόγω αδυναμίας χρηματοδότησής του από πιστώσεις του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί.
Με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης θα κινηθούν οι διαδικασίες για την ένταξη του έργου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων, ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή του και να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από σεισμούς.
Σε δήλωσή του ο κ. Παύλος Μοσχολιός, επεσήμανε ότι ο Δήμος Αγρινίου έχει έντονο πρόβλημα έλλειψης σχολικών υποδομών και για το λόγο αυτό θα εξαντλήσει με τις υπηρεσίες του κάθε δυνατότητα μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων προγραμμάτων, προκειμένου να εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις για την κατασκευή σχολικών μονάδων.

Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων & Αποκατάσταση ΧΑΔΑ

Ο Δήμος Αγρινίου ανακοίνωσε τα εξής:

1) Η υποβολή πρότασης για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή της Ποταμούλας αποφασίσθηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου, κατά μήκος του χειμάρρου Ποταμούλας του πρώην Δήμου Παρακαμπυλίων θα κατασκευαστούν αντιπλημμυρικά έργα, προϋπολογισμού περίπου 1,5 εκατομμυρίου Ευρώ μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων, 2007-2013.
Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός πρόκειται για ένα έργο μέγιστης σημασίας για τους κατοίκους της περιοχής που στο παρελθόν έχουν κινδυνεύσει πολλές φορές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ πριν τρία χρόνια στην περιοχή είχαμε θρηνήσει θύματα.
Με το συγκεκριμένο έργο θα λύσουμε μακροχρόνια προβλήματα της περιοχής προς όφελος των πολιτών.
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2) Την ένταξη του έργου αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) των Δημοτικών Ενοτήτων Μακρυνείας, Αρακύνθου, Θεστιέων και Παράβολας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» με προϋπολογισμό 614.000 ευρώ, εξασφάλισε ο Δήμος Αγρινίου.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στην αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α στις παρακάτω περιοχές:
1. ΧΑΔΑ Δημοτικής Ενότητας Μακρυνείας.
Συγκεκριμένα στη θέση «Βαρκούλα Τσιλιγιαννέικων», όπου η έκταση του ρυπασμένου χώρου είναι 8.570,48 m2.. Ο χώρος έχει αναπτυχθεί σε δημόσια/δημοτική έκταση.
2. ΧΑΔΑ Δημοτικής Ενότητας Αρακύνθου.
Συγκεκριμένα στη θέση «Ρογκιά Λακούβες» όπου η έκταση του ρυπασμένου χώρου είναι συνολικά 5.431,87 m2. (Θέση Α εμβαδού 1.781,87 μ2 και θέση Β εμβαδού 3.650,00μ2). Ο χώρος έχει αναπτυχθεί σε δημόσια/δημοτική έκταση.
3. ΧΑΔΑ Δημοτικής Ενότητας Θεστιέων.
Συγκεκριμένα στη θέση «Ερμίτσα», όπου η έκταση του ρυπασμένου χώρου είναι 6.624,16 m2.. Ο χώρος έχει αναπτυχθεί σε δημόσια/δημοτική έκταση.
4. ΧΑΔΑ Δημοτικής Ενότητας Παραβόλας.
Συγκεκριμένα στη θέση «Λουτρό», όπου η έκταση του ρυπασμένου χώρου είναι 3.892,79 m2.. Ο χώρος έχει αναπτυχθεί σε δημόσια/δημοτική έκταση.
Αναφερόμενος στο έργο αυτό ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός υπογράμμισε «Η προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Δήμο Αγρινίου, ο οποίος κινήθηκε με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα από την έναρξη λειτουργίας του ως Καλλικρατικού Δήμου και πέρτχε την ένταξη του έργου της αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) των τεσσάρων Δημοτικών Ενοτήτων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013.
Θέλω να υπενθυμίσω ότι ήδη έχει ενταχθεί στο ίδιο πρόγραμμα η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Αγγελοκάστρου. Με την εκτέλεση των έργων αυτών προστατεύεται και θωρακίζεται η οικολογικά ευαίσθητη περιοχή των λιμνών Τριχωνίδας και Λυσιμαχείας».

ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Συνεδρίασε την Κυριακή 25/9 και ώρα 11 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Μεσολογγίου η Γραμματεία της Σ.Ε. Φορέων της περιοχής μας και προγραμμάτισε τις παρακάτω δράσεις και πρωτοβουλίες:
α) Να επαναλάβει και να διατρανώσει για μια ακόμη φορά την αντίθεσή της στα συνεχιζόμενα αντεργατικά – αντιλαϊκά και φορομπηχτικά μέτρα που έχουν φέρει σε αδιέξοδο το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας που απειλείται πλέον και η συνοχή της.
β) Η δυσχερής οικονομική θέση νοικοκυριών και συμπολιτών μας καθιστά αναγκαία την λειτουργία της επιτροπής σαν «Μόνιμης Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης», σαν ασπίδα κοινωνικής προστασίας.
γ) Ζητάμε να συζητηθεί και να εκφραστεί η αλληλεγγύη και από τον Δήμο Μεσολογγίου στην πρώτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως και η ανάληψη κοινών δράσεων στα παραπάνω πλαίσια.
δ) Να πραγματοποιηθεί ανοιχτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας φορέων και πολιτών ενάντια στα χαράτσια στο Ε.Κ.Μ. Δευτέρα 3/10 και ώρα 6:30 μ.μ.
Όλες αυτές οι δραστηριότητες και όσες άλλες ακολουθήσουν στόχο έχουν να κορυφωθούν με μαζική αγωνιστική συμμετοχή στις 19/10 ημέρα της Πανεργατικής Απεργίας.

Η Γραμματεία της Σ.Ε.
Φορέων Περιοχής Μεσολογγίου

Επιδότηση του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ από το Δήμο Αγρινίου

Τη συνέχιση της δημοτικής συγκοινωνίας, με επιδότηση του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ από το Δήμο Αγρινίου, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του (Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου), μετά από πρόταση του Δημάρχου Αγρινίου κ. Παύλου Μοσχολιού.
Σύμφωνα με την απόφαση, σε σύμβαση που θα υπογραφεί ανάμεσα στο Δήμο Αγρινίου και το Αστικό ΚΤΕΛ, θα συνεχιστούν τα δρομολόγια των γραμμών Μ1 και Μ2 με κάλυψη της διαφοράς του κόστους λειτουργίας των γραμμών από το Δήμο Αγρινίου.
Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αγρινίου έχει υπογράψει σύμβαση με το Αστικό ΚΤΕΛ για τη λειτουργία δύο γραμμών (τη γραμμή Μ1 Άγιος Κων/νος – Πανεπιστήμιο και τη γραμμή Μ2 Δοκίμι – Δύο Ρέμματα) διασφαλίζοντας αξιόπιστη και οικονομική μεταφορά των επιβατών, με δρομολόγια ανά μισή ώρα και εισιτήριο 0,60 λεπτά.
Όπως ανέφερε ο κ. Μοσχολιός, αυτή η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής που ακολουθεί ο Δήμος Αγρινίου, καθώς με την δημοτική συγκοινωνία μετακινούνται κυρίως δημότες με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα και άλλες κοινωνικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση.
«Η Δημοτική συγκοινωνία είναι μια πολύ σημαντική κοινωνική δομή την οποία χρησιμοποιούν περίπου 1600 πολίτες καθημερινά, γιατί μέσα από τη σύμβαση που έχουμε υπογράψει με το ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ εξασφαλίσαμε αξιόπιστη και οικονομική μεταφορά των επιβατών.
Παράλληλα, η λειτουργία αυτών των γραμμών συμβάλλει ουσιαστικά στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση κυρίως στο κέντρο της πόλης.
Θεωρώ λοιπόν ότι σήμερα έχουμε υποχρέωση απέναντι στους συμπολίτες μας, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο να πάρουμε μια απόφαση που θα διασφαλίσει τη απρόσκοπτη συνέχιση της δημοτικής συγκοινωνίας».

Ο σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε Αγρινίου-Θέρμου Αντιδρά στο Χαράτσι

Με εγκύκλιο που ανακοίνωσαν και στην ιστοσελίδα τους, ο σύλλογος Εκπαιδευτικών Αγρινίου-Θέρμου καλεί τα μέλη του να παραδώσουν τα εκκαθαριστικά σημειώματα του (εγ)κεφαλικού χαρατσίου που τους έχουν σταλεί, στο σύλλογο, ώστε αυτός να τα καταθέσει στην Δ.Ο.Υ Αγρινίου. Αναλυτικά αναφέρουν:


Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, Σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Καλωσορίζουμε όλους τους συναδέλφους μόνιμους και αναπληρωτές που μετατέθηκαν, αποσπάστηκαν και διορίστηκαν σε σχολεία του Συλλόγου μας. Το Δ.Σ. του Συλλόγου, μετά από συνεδρίασή του και αφού έλαβε υπ’ όψη τις απόψεις και τις εισηγήσεις τόσο των συναδέλφων όσο και των μελών του, σας ενημερώνει για τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο:

Μη πληρωμή πολυεκκαθαριστικών-άρνηση καταβολής.
Το Δ.Σ. του συλλόγου ομόφωνα καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς μέλη μας, να μη σπεύσουν να πληρώσουν το ποσό της εισφοράς που τους έχει σταλεί μέσω του «εκκαθαριστικού σημειώματος εισφορών και τέλους επιτηδεύματος», αλλά να παραδώσουν τα εν λόγω «εκκαθαριστικά σημειώματα», που τους έχουν σταλεί από τη Δ.Ο.Υ., μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας (30-9-2011), στο Δ.Σ. του Συλλόγου και στους Βασίλη Κόκκοτο, Γιάννη Μπαζώρα και Χρήστο Νταγιάντα, για την συγκέντρωσή τους και την ομαδική κατάθεσή τους στην Δ.Ο.Υ Αγρινίου. Είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στην παραφροσύνη και τρομοκρατία της τρόικας να προτάξουμε μια συλλογική κίνηση άρνησης πληρωμής του συγκεκριμένου τέλους . Η κίνηση αυτή έχει ως στόχο της να δημιουργήσει ένα δεδομένο και για άλλους συνδικαλιστικούς Συλλόγους της περιοχής μας (με τους οποίους το Δ.Σ. του Συλλόγου είναι σε επαφή). Παράλληλα εισηγούμαστε στη Δ.Ο.Ε. να πάρει μια αντίστοιχη απόφαση- πρωτοβουλία για την κάλυψη ανάλογων κινήσεων από όλους τους Συλλόγους και τους συναδέλφους της χώρας. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, είναι καιρός πια να σπάσει το κλίμα του σοκ και του φόβου που διαποτίζει καθημερινά την ελληνική κοινωνία, μέσα από την καταιγιστική ανακοίνωση από την κυβέρνηση οικονομικών μέτρων εισπρακτικού χαρακτήρα. Όλοι μαζί μπορούμε, μέσα από έναν διακλαδικό, πανδημοσιουπαλληλικό και πανεργατικό συντονισμό, να ματαιώσουμε τα τοκογλυφικά σχέδια της τρόικας και των δανειστών για φτωχοποίηση του συνόλου των εργαζομένων, προχωρώντας άμεσα σε μια διευρυμένη πλέον στάση πληρωμών όλης της ελληνικής κοινωνίας στα κάθε είδους χαράτσια – έκτακτες εισφορές που μας επιβάλλονται. Η οικονομική και κοινωνική λαίλαπα που μας οδηγούν δεν είναι μονόδρομος. Όλοι μαζί, με συλλογικό και συντονισμένο τρόπο, μπορούμε να τους σταματήσουμε!


Όπως τόνισε ο πρόεδρος του συλλόγου Βασίλειος Κόκκοτος στην ιστοσελίδα www.agriniopress.gr :
".... Απλά δεν μπορούμε να πληρώσουμε την ειδική εισφορά, ούτε το τέλος των ακινήτων..."


ΕΥΡΩΣΤΗ & ΒΙΩΣΗΜΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που λάβαμε από το Δήμο:

Η οικονομική ευρωστία και βιωσιμότητα του Δήμου Αγρινίου επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2011), όπου συζητήθηκε και ψηφίστηκε ο ισολογισμός – απολογισμός του Δήμου Αγρινίου για το 2010.
Αναφερόμενος στην οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο Δήμος Αγρινίου, ο κ. Μοσχολιός χαρακτήρισε το Δήμο, ως έναν από τους πλέον νοικοκυρεμένους οικονομικά και υγιείς Δήμους της χώρας.

«Νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση είναι μια διαδικασία ουσιαστική και ωφέλιμη, αφού δίνεται η δυνατότητα να ενημερωθεί η κοινωνία για την οικονομική κατάσταση του νέου Δήμου Αγρινίου.
Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία ο Δήμος Αγρινίου είναι ένας Δήμος πραγματικά υγιής οικονομικά και απόλυτα νοικοκυρεμένος. Ένας Δήμος που σέβεται και το τελευταίο Ευρώ των δημοτών και που αντεπεξέρχεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις».
Αυτό αποδεικνύεται από τα στοιχεία που θα σας αναφέρω και που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν αφού προκύπτουν από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Συγκεκριμένα, έχουμε καταβάλει 1.200.000€ σε προμήθειες από οφειλές του 2010, 3.700.000€ σε εργολάβους – εργολήπτες για έργα του 2010 και 1.500.000€ για την εξόφληση δανείων ενώ για τις υποχρεώσεις του εργολάβου για τα ΧΥΤΑ καταβάλαμε το ποσό των 410.000 €.
Επίσης, για το 2011 έχουμε πληρώσει για έργα, και δαπάνες 5.000.000 € και για τρέχοντα τιμολόγια περίπου 700.000 €, τονώνοντας σημαντικά την τοπική αγορά και καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχουμε εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις από το 2010 και πριν, μέχρι το τέλος του 2011, εφόσον και η κεντρική εξουσία μας αποδώσει αυτά που μας οφείλει.
Αυτό το επισημαίνω, γιατί από τη ΣΑΤΑ είχαμε προϋπολογίσει το ποσό των 4 εκατομμυρίων Ευρώ και έως σήμερα έχουμε λάβει μόνο 740.000 Ευρώ.
Όλα αυτά τα καταφέραμε χωρίς να στερούμε τίποτα από όσα προσφέρουμε στους δημότες, χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στην καθαριότητα, με μηδενική αύξηση στα τέλη και χωρίς νέες προσλήψεις προσωπικού.
Διατηρούμε την κοινωνική πολιτική που έχουμε, χωρίς καταβολή τροφείων στους παιδικούς σταθμούς και ικανοποιώντας για το 2011 όλες τις αιτήσεις για εγγραφές παιδιών, ενισχύουμε το πρόγραμμα συν-κοινωνία και άλλες δράσεις.
Νομίζω ότι με πολύ λιγότερα χρήματα τα καταφέρνουμε πολύ καλά γιατί είμαστε ένας Δήμος με οργανωμένη διοίκηση και υπηρεσίες».


Προσωπική σημείωση:
Πέραν αυτών, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών Χ. Καστανίδης στις 23 Αυγούστου για τα χρέη των Δήμων, αναφέρεται ότι ο Δήμος Αγρινίου έχει τα εξής χρέη:

13. Αγρινίου του Ν. Αιτωλοακαρνανίας: 13.665.883 μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και
8.157.550 βραχυπρόθεσμες.
(Τα στοιχεία τηρούνται στη βάση δεδομένων του υπουργείου, η οποία ενημερώνεται με ευθύνη των ίδιων των δήμων).


Να υποθέσουμε πως οι πληρωμές χρεών που αναφέρει ο κ. Δήμαρχος αναφέρονται σε αυτά τα ποσά, οπότε το χρέος του δήμου έχει μειωθεί;

ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΑΛΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ

Την Τετάρτη 14/9/2011 έγινε σύσκεψη στα γραφεία της Β’ ΕΛΜΕ μεταξύ των εκπροσώπων της Β’ ΕΛΜΕ, του Συλλόγου Δασκάλων-Νηπιαγωγών, της Ένωσης Γονέων, των φοιτητών και του Ε.Κ.Α όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα της παιδείας. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με τα μεγαλύτερα προβλήματα από κάθε άλλη :
<<….η πιο δύσκολη μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο >>λέει ο γεν. γραμματέας του υπουργείου παιδείας και δεξί χέρι της υπουργού κ. Κουλαϊδής.
Η κυβέρνηση σε συνεργασία με ΝΔ, ΛΑΟΣ, υλοποιούν τις επιταγές της τρόικα και του ΔΝΤ καταστρατηγώντας κάθε εργασιακό δικαίωμα. Η λαϊκή οικογένεια βουλιάζει στη φτώχια την ανεργία και την ανασφάλεια. Νέοι φόροι καθημερινά μας φέρνουν σε απόγνωση.


Μέσα σ’ αυτό το κλίμα ξεκινά η σχολική χρονιά:

Με τα παιδάκια που πηγαίνουν στους παιδικούς σταθμούς να υποσιτίζονται έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η επιβολή τροφείων από τους δήμους
Με τις παιδικές βιβλιοθήκες να έχουν κλείσει και κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη ούτε ο δήμος ούτε το υπουργείο παιδείας
Με τα σχολικά βιβλία να μην βρίσκονται στα σχολεία όπως πρέπει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ενώ η υπουργός προσπαθεί να μας πείσει ότι οι φωτοτυπίες και τα DVD είναι ικανά να αντικαταστήσουν τα βιβλία
Να έχουν κλείσει περισσότερα από 2000 σχολεία λόγο συγχωνεύσεων και η μετακίνηση των μαθητών στα σχολεία τους να είναι με προβλήματα, καθώς οι δήμοι στους οποίους έχει ήδη περάσει η ευθύνη της μεταφοράς δηλώνουν οικονομική αδυναμία να ανταποκριθούν
Με χιλιάδες κενά και λιγότερους εκπαιδευτικούς λόγο παγώματος προσλήψεων.
Με τις σχολικές επιτροπές να υποχρηματοδοτούνται
Με σχολεία χωρίς διοικητικό προσωπικό και καθαρίστριες
Με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να υποχρηματοδοτούνται και να βρίσκονται σε αναβρασμό από την ψήφιση αντιδραστικών νόμων
Το νέο σχολείο που υλοποιείται μέσω Καλλικράτη και μνημονίων ώστε να περάσει η ευθύνη στην τοπική κοινωνία (βλ. γονείς, επιχειρήσεις, χορηγοί, σπόνσορες) βαθαίνει τους ταξικούς φραγμούς. Όλοι μαζί: εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές εργαζόμενοι να ενωθούμε σε κοινό μέτωπο πάλης ώστε να μη περάσουν οι αντιδραστικοί νόμοι και για να ανατρέψουμε την πολιτική που καταστρέφει τη ζωή τη δική μας και κυρίως των παιδιών μας. Η μόρφωση των παιδιών είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ από το κράτος σ’ όλα τα παιδιά. Απορρίπτουμε το «νέο σχολείο» της αγοράς!

Παλεύουμε :
 Για να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά με μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών. Μονιμοποίηση όλων όσων εργάζονται ως ωρομίσθιοι, αναπληρωτές ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση ελαστικής εργασίας
 Για να έρθουν άμεσα όλα τα βιβλία στα σχολεία. Να μη πληρώσουν ούτε 1 € οι γονείς, να μην αδειάσουν τα σχολικά ταμεία και να μη γίνουν οι εκπαιδευτικοί υπάλληλοι φωτοτυπικών
 Για 20 μαθητές στην τάξη. Άρνηση διδασκαλίας σε 27αρια και 30αρια τμήματα
 Για ασφαλή και δωρεάν μετακίνηση όλων των μαθητών από και προς τα σχολεία
 Καμιά μετακίνηση εκπαιδευτικού από νομό σε νομό, όλοι οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση
 Εδώ και τώρα έκτακτη κρατική χρηματοδότηση των σχολείων. Δωρεάν πετρέλαιο και ρεύμα στα σχολεία. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών και των εκπαιδευτικών για τη λειτουργία του σχολείου.
 Εδώ και τώρα να μπει η ΣΑΤΑ για τις επισκευές στα σχολεία.
 Διορισμός μόνιμων καθαριστριών, τροχονόμων και τραπεζοκόμων με οργανική θέση στο σχολείο
 Όχι στη διάλυση του ΟΣΚ και του ΟΕΔΒ
 Να ανοίξουν άμεσα οι παιδικές βιβλιοθήκες
 Χρηματοδότηση από το κράτος στους παιδικούς σταθμούς και όχι στην επιβολή τροφείων

Κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης στην παιδεία
Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν ενιαία παιδεία για όλους
Δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή-
Ενιαίο δωδεκάχρονο υποχρεωτικό σχολείο, χωρίς ταξικές και φυλετικές διακρίσεις
Δημόσιες δωρεάν επαγγελματικές σχολές και Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΑΛΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 11:30 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
Β’ ΕΛΜΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Ε.Κ.Α., ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΜΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΩΡΑ 6:30μμ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ
ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ»

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

«Αυξήσεις Φ.Π.Α.- εισφορές αλληλεγγύης - νέα ΄΄ αντικειμενικά ΄΄ κριτήρια – κεφαλικοί φόροι – χαράτσια – τέλη επιτηδεύματος κ.λ.π.».

ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ – ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΑΛΛΟ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου σας ενημερώνει:

1) Εξετάζει νομικά αλλά κυρίως συνδικαλιστικά τις παραμέτρους αντίστασης και αντίδρασης.
2) Σχεδιάζει την συνεργασία και κοινή δράση με άλλους τοπικούς φορείς.
3) Η Ομοσπονδία μας, η ΟΕΣΒΔΕΝ, συνεδριάζει επίσης στις 26-9-2011, διερευνώντας την δυνατότητα ευρύτερου συντονισμού των δράσεων στην Βορειοδυτική Ελλάδα.

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε

ΣΕ ΚΑΛΟΥΜΕ :
Α)
Να μην πας ( έστω κι αν μπορείς ) να πληρώσεις το χαράτσι, πριν την πανεμπορική σύσκεψη στις 28-9-2011.
Β) Στην σύσκεψη να έρθεις έχοντας μαζί σου αντίγραφο από το ατομικό σου σημείωμα – χαράτσι.
Γ) Μην λείψεις, την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011, ώρα 6:30 μμ, στο Επιμελητήριο Αιτωλ/νίας, από την πανεμπορική σύσκεψη.

Μόνο με την συμμετοχή μας και την μαζική αντίδραση μπορούμε να δώσουμε και να κερδίσουμε τον αγώνα επιβίωσης.

ΑΓΡΙΝΙΟ 20-9-2011 ................................................ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Σ.Α.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 15-9-2011

Συνεδρίασε στις 15-9-2011 το Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Μεσολογγίου. Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν το Δ.Σ. στην συνεδρίασή του ήταν το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στην εταιρεία ΚΑΛΑΣ Α.Ε., ο ΧΥΤΑ Μεσολογγίου, το Νοσοκομείο, η εργασιακή εφεδρεία, η ΜΑΡΙΝΑ Μεσολογγίου και η λειτουργία της ΔΕΥΑΜ.
Ως προς τα παραπάνω θέματα το Δ.Σ. κατέληξε στα εξής:
Για το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στην ΚΑΛΑΣ Α.Ε. επαναλαμβάνει ότι πρέπει άμεσα να αποδοθούν ευθύνες, να ενεργοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να ελεγχθεί το καθεστώς απασχόλησης στην εταιρεία σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία.
Για το θέμα της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ – η οποία τείνει να γίνει αιώνια – ζητάει άμεσα από το κράτος, τις τράπεζες και την εταιρεία την ενεργοποίηση των όρων της σύμβασης ώστε να ξεκινήσει πάλι το έργο.
Οι εξελίξεις στον ΧΥΤΑ Μεσολογγίου απαιτούν αφ’ ενός την καταβολή των οφειλομένων στους εργαζόμενους από την εταιρεία που διαχειρίζεται τον χώρο και αφ’ ετέρου την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων (πυρασφάλειας, ασφάλειας λειτουργίας, σωστής εναπόθεσης κ.λπ.) ώστε να μην λειτουργεί ως ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ.
Το Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Μεσολογγίου επιβεβαιώνει την πάγια και σταθερή θέση του για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, ώστε να υπάρχει η απαιτούμενη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην περιοχή. Κάθε άλλη ενέργεια υποβάθμισης και απαξίωσή του μας βρίσκει καθολικά αντίθετους. Επισημαίνουμε δε για μια ακόμη φορά σε όλους τους τόνους ότι η υγεία είναι δημόσιο αγαθό και όχι εμπόρευμα.
Στο ζήτημα της εργασιακής εφεδρείας και του τυφώνα που σαρώνει πλέον τις εργασιακές σχέσεις, μία λύση αντίστασης υπάρχει: Συσπείρωση στα σωματεία, επαγρύπνηση και εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ο αγώνας αυτός θα είναι διαρκής και δύσκολος.
Η ΜΑΡΙΝΑ Μεσολογγίου παραμένει δυστυχώς ακόμα parking σκαφών και οι πάντες είναι στο απυρόβλητο. Καλούμε τους φορείς και την δημοτική αρχή να πάρουν άμεσα πρωτοβουλίες ώστε το έργο αυτό να γίνει πραγματικά αναπτυξιακός πυλώνας απασχόλησης στην περιοχή μας.
Τέλος σχετικά με τα προβλήματα της ΔΕΥΑΜ έγινε συζήτηση στην κατεύθυνση εξεύρεσης λύσεων για την καλύτερη λειτουργία της και την βιωσιμότητά της, καθότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και δεν μπορεί να κανείς να σκέφτεται την ιδιωτικοποίησή του.
Όσον αφορά τα έκτακτα χαράτσια που καλούμαστε να πληρώσουμε, το Ε.Κ. Μεσολογγίου σύντομα θα πάρει πρωτοβουλίες ώστε να δημιουργηθεί ένα κίνημα ανυπακοής και αντίστασης στην φορομπηχτική πολιτική σε βάρος των εργαζομένων και των συνταξιούχων.

Το Γραφείο τύπου
του Ε.Κ. Μεσολογγίου

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ"

Μεσολόγγι 13-9-2011
Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ
Να εξαιρεθεί άμεσα από το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας το Εργαστήρι Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»
Φαίνεται ότι η πολιτική και κοινωνική αναλγησία των κυβερνώντων και των τροϊκανών δεν έχει όρια. Μεταξύ όλων των άλλων στόχων που έχουν θέσει για την λεγόμενη εργασιακή εφεδρεία και τις απολύσεις στο Δημόσιο, συμπεριέλαβαν και το Εργαστήρι Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο Μεσολόγγι!
Συγκεκριμένα με το υπ’ αριθ. 1597/12-9-2011 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών – Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Οργανισμών – καλούνται 151 Οργανισμοί του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα μεταξύ των οποίων και το «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» μέχρι 26-9-2011 να αποστείλουν στο Υπουργείο ποσοστό 10% επί των ατόμων που απασχολούνται προκειμένου να μπουν στην εργασιακή εφεδρεία! Και φυσικά να απολυθούν…
Ο τυφώνας του νεοφιλελευθερισμού και της κατάργησης στοιχειωδών κοινωνικών δικαιωμάτων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αποτυπώνεται με την ενέργεια αυτή σε όλο τους το μεγαλείο.
Η Π.Κ. ΣΥΝ Μεσολογγίου με δεδομένη την πολυετή προσφορά του εργαστηρίου, όχι μόνο στην πόλη, αλλά και στην Αιτωλ/νία γενικότερα, ζητεί να σταματήσει ΑΜΕΣΑ αυτή η διαδικασία και ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ το «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» από το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας.
Επιτέλους δεν τους έχει απομείνει τσίπα κοινωνικής ευαισθησίας; Πρέπει να τους σταματήσουμε. Ως εδώ!
Η Π.Κ. ΣΥΝ Μεσολογγίου

ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Στον καθιερωμένο αγιασμό των σχολείων του Δήμου, στο πλαίσιο της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, παραβρέθηκε σήμερα (Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου), ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός.
Ο κ. Μοσχολιός επισκέφθηκε το 2ο Ενιαίο Λύκειο Αγρινίου, όπου στην τελετή αγιασμού χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμάς και στο Γυμνάσιο – Λύκειο Παναιτωλίου.
Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αγρινίου ευχήθηκε σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς καλή σχολική χρονιά, υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα της μάθησης και της γνώσης στα νέα δεδομένα της σύγχρονης εποχής, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την αναγκαιότητα οι μαθητές πέρα από τις γνώσεις να αποκτήσουν και όλα εκείνα τα εφόδια ώστε να είναι ολοκληρωμένοι πολίτες.
«Η φετινή σχολική χρονιά ξεκινάει σε μια περίοδο όπου η κοινωνία μας αλλά και η εκπαιδευτική κοινότητα αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα.
Απέναντι σε αυτά τα προβλήματα πρέπει όλοι μας να επιδείξουμε αισιοδοξία και δύναμη γιατί μπορούμε και πρέπει να τα καταφέρουμε, κάτι που αποδεικνύει κάθε χρόνο και η μαθητική κοινότητα της πόλης, με τις επιτυχίες εισαγωγής στα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα.
Επιτυχίες που μας κάνουν περήφανους και οφείλονται στο σκληρό αγώνα των μαθητών και των γονέων αλλά και στην ποιότητα των εκπαιδευτικών που τους μεταφέρουν με τον καλύτερο τρόπο, όχι μόνο τις γνώσεις, αλλά και τις αρχές και τις αξίες που πρέπει να αποκτήσουν στη ζωή τους».
Παράλληλα, ο κ. Μοσχολιός αναφέρθηκε στα θέματα των υποδομών και τις νέες αρμοδιότητες που έχει ο Δήμος Αγρινίου με το πρόγραμμα «Καλλικράτης», τονίζοντας ότι σταθερός στόχος της δημοτικής αρχής, είναι η δημιουργία νέων σχολικών μονάδων.
«Πλέον έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε σύγχρονα σχολεία. Αυτός θα είναι μόνιμος και διαρκής στόχος μας.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η δημοτική αρχή θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο για τη δημιουργία σύγχρονων σχολικών μονάδων σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες».
Συγκεκριμένα, υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ανέγερση του 7ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου και του Δημοτικού Σχολείου Λεπενούς, τα οποία ήδη έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.
Παράλληλα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη στο ΕΣΠΑ της ανέγερσης νέας πτέρυγας για το 2ο Δημοτικό Σχολείο και την αποκατάσταση παλαιάς πτέρυγας του ίδιου σχολείου και την ανέγερση του 19ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου.
Επίσης, προωθούμε τις διαδικασίες για την αποκατάσταση του Γυμνασίου Γαβαλούς, για το 7ο Γυμνάσιο Αγρινίου και την ανέγερση έξι νηπιαγωγείων.

Μήνυμα του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας για τη νέα σχολική χρονιά

(Το μήνυμα θα διαβαστεί στα σχολεία της Ιεράς Μητροπόλεως, από τους ιερείς, κατα την ακολουθία του αγιασμού.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης το πρωί της Δευτέρας 12 Σεπτεμβρίου θα τελέσει την ακολουθία του αγιασμού : -- στο 2ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου και
--στο σχολικό συγκρότημα που στεγάζει το 1ο και το 2ο Γενικό Λύκειο Μεσολογγίου)

Εν Ιερά Πόλει Μεσολογγίου τη 7η Σεπτεμβρίου 2011

Προς
Τους μαθητές και τις μαθήτριες
των σχολείων της καθ ημάς
Ιεράς Μητροπόλεως

Αγαπητά μου παιδιά, μαθητές και μαθήτριες

Σας καμαρώνουμε, σας χαιρώμαστε σήμερα, καθώς προχωρείτε με χαρά και αισιοδοξία για να αρχίσετε τη φοίτησί σας στα σχολεία σας με την έναρξι της νέας σχολικής χρονιάς.
Ο φιλόξενος χώρος του σχολείου σας, έτοιμος για να σας φιλοξενήση και οι άκούραστοι και εκλεκτοί εκπαιδευτικοί σας, τους οποίους συγχαίρω και ευχαριστώ, με ανοιχτές τις πνευματικές αγκάλες τους, σας περιμένουν για να σας προσφέρουν ο,τι καλύτερο, να σας διδάξουν, να σας σοφίσουν, να σας πλουτίσουν την επιστημονική σας γνώσι.
Αυτή τη στιγμή, επιτρέψτε μου ως επίσκοπος και πνευματικός σας πατέρας, που ειλικρινά σας αγαπά και προσεύχεται κάθε μέρα για σας και την πρόοδό σας, να σας μιλήσω και να σας ευχηθώ.
Κι εγώ προσωπικά και οι καλοί μας ιερείς, οι οποίοι πάντοτε σας παρακολουθούν, σας διακονούν και απευθύνουν δεήσεις στον Κύριο για σας, ευχόμαστε κι εφέτος, να σας χαρίση ο αιώνιος και πάνσοφος οδηγός των νέων, ο Θεός μας Κύριος Ιησούς Χριστός, υγεία, δύναμι, φωτισμό, ειρήνη και χαρά ώστε ανεμπόδιστα και απρόσκοπτα να μάθετε καλύτερα τα γράμματά σας, να γίνετε υπεύθυνοι άνθρωποι, ολοκληρωμένοι και νέοι στολισμένοι με αρετές.
Το γνωρίζω, παιδιά μου, και το παρακολουθώ με άγρυπνο ενδιαφέρον. Σπουδάζετε, κτίζετε το οικοδόμημα της προσωπικότητός σας και της ζωής σας, μέσα σε ένα κόσμο που μιλάει συνέχεια για κρίσι, για δυσκολίες, για εμπόδια, αγωνίζεσθε να επιτύχετε την πρόοδο μέσα σε λόγια και έργα ανθρώπων, που υπενθυμίζουν απαισιοδοξία και αποθάρρυνσι.
Πατρικά σας παρακαλώ μην επηρεάζεσθε, μην ανησυχείτε, μη πτοείσθε, μη κλονίζεσθε.
Είσθε νέοι με ικανότητες, με δυναμισμό, με πίστι, με ελπίδα, με υψηλούς οραματισμούς. Μπορείτε να νικήσετε και να ξεπεράσετε κάθε εμπόδιο, να κτίσετε έναν ωραίο τέλειο κόσμο, να χαίρεσθε, να ευτυχήτε.
Το πιστεύω ότι μπορείτε, αρκεί να αφήσετε τα νιάτα σας να τα φωτίζη, να τα καθοδηγή, να τα στηρίζη, να τα παιδαγωγή ο Πάνσοφος , ο Παντοδύναμος Θεός μας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός.
Η κρίσις αυτή που ζούμε ας μας διδάξει, παιδιά μου. Δημιουργήσαμε την κρίσι γιατί αρνηθήκαμε το Χριστό. Αφήσαμε το Χριστό και ακυβέρνητοι, με οδηγό μόνο τον εγωισμό μας, φθάσαμε σε αυτή την κατάστασι.
Αν μελετήσουμε την ιστορία της πατρίδος μας, θα διαπιστώσουμε ότι με τη βοήθεια του Θεού μας περάσαμε πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις και όμως σωθήκαμε.
Με το φως του Χριστού μας και τη θεία Του χάρι, μόνο φωτεινή πορεία, επιτυχία, δημιουργία, χαρά και ευτυχία έχουν ο νέος και η νέα.
Εύχομαι αυτό το νέο σχολικό έτος να ανοίξετε την καρδιά σας για να κατοικήση μέσα σας ο Χριστός μας. Να του δώσετε τη θέλησί σας για να σας οδηγήση αλάθητα στην αληθινή πρόοδο, στις νίκες και τις επιτυχίες.
Εύχομαι με την προσεκτική μελέτη σας, την υπακοή, το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη προς τους σεβαστούς εκπαιδευτικούς σας, να γίνετε πρότυπα μαθητών και μαθητριών, να σας χαίρονται οι καλοί σας γονείς, να σας χειροκροτούμε όλοι μας.

Με πατρική αγάπη

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

2ο Resistance festivalΔημοτικό Πάρκο Αγρινίου
2-3 Σεπτεμβρίου
«ο φόβος αλλάζει στρατόπεδο»

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
Παρασκευή 2/9:

Ώρα 9:30 μ.μ.:Disorder
Cabaret Balkan

Σάββατο 3/9:

Ώρα 9:30 μ.μ.: Cartoon
Δημήτρης Ζερβουδάκης- Σοφία Γεωργαντζή


ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παρασκευή 2/9

Ωρα 8:00 μ.μ.: το κίνημα των πλατειών, η επόμενη μέρα. Στόχοι και προοπτικές.
ομιλητές: -Μαρίνα Μπρέστα,συμμετέχει στο κίνημα των αγανακτισμένων, πλατεία Συντάγματος.
-Σοφία Μπανιά, συμμετέχει στο κίνημα των αγανακτισμένων, πλατεία Γεωργίου, Πάτρα.
- Ανδρέας Καραγιάννης, συμμετέχει στο κίνημα των αγανακτισμένων, πλατεία Δημοκρατίας, Αγρίνιο.

Σάββατο 3/9

Ωρα 8:00 μ.μ.: η απάντηση των λαών στη Παγκόσμια οικονομική κρίση.
ομιλητές: - Χρίστος Καραμάνος, στέλεχος της Κ.Ο.Ε.
- Γιάννης Κιμπουρόπουλος, δημοσιογράφος.
-Κώστας Παπαδάκης, ανένταχτος ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

οικ. Ενίσχυση/είσοδος: 10 € (2ήμερο)
Οικ. Ενίσχυση/είσοδος: 6 € (Μονοήμερο)
Μαθητικό εισιτήριο: 6 € (2ήμερο)
εισητήρια προπωλούνται στο Alvedon cafe-bar (πλατεία Παναγοπούλου-συντριβάνι) και στη πολιτιστική λέσχη venceremos (Μπαϊμπά 26 κ Πανοπούλου πεζόδρομος)
Διοργάνωση Κ.Ο.Ε. (Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας)
τηλ. επικοινωνίας: 6946611236