ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ VIDEO ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

Ένα διαφορετικό video για το Αγρίνιο. Συγχαρητήρια στα παιδιά που το έφτιαξαν, είναι πραγματικά πολύ όμορφο και αξίζει να το δείτε.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ-- ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΙ


ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ Α´
I.
Τότες ἐταραχτήκανε τὰ σωθικά μου, καὶ ἔλεγα πὼς ἦρθε ὥρα νὰ ξεψυχήσω· κ᾿ εὑρέθηκα σὲ σκοτεινὸ τόπο καὶ βροντερό, ποὺ ἐσκιρτοῦσε σὰν κλωνὶ στάρι ῾ς τὸ μύλο ποὺ ἀλέθει ὀγλήγορα, ὡσὰν τὸ χόχλο ῾ς τὸ νερὸ ποὺ ἀναβράζει᾿ ἐτότες ἐκατάλαβα πὼς ἐκεῖνο ἤτανε τὸ Μεσολόγγι· ἀλλὰ δὲν ἔβλεπα μήτε τὸ κάστρο, μήτε τὸ στρατόπεδο, μήτε τὴ λίμνη, μήτε τὴ θάλασσα, μήτε τὴ γῆ ποὺ ἐπάτουνα, μήτε τὸν οὐρανό᾿ ἐκατασκέπαζε ὅλα τὰ πάντα μαυρίλα καὶ πίσσα, γιομάτη λάμψι, βροντή, καὶ ἀστροπελέκι· καὶ ὕψωσα τὰ χέρια μου καὶ τὰ μάτια μου νὰ κάνω δέηση, καὶ ἰδοὺ μές᾿ ῾ς τὴν καπνίλα μία μεγάλη γυναίκα μὲ φόρεμα μαῦρο σὰν τοῦ λαγοῦ τὸ αἷμα, ὅπου ἡ σπίθα ἔγγιζε κ᾿ ἐσβενότουνε· καὶ μὲ φωνή, ποὺ μοῦ ἐφαίνονταν πὼς νικάει τὴν ταραχὴ τοῦ πολέμου, ἄρχισε·

«Τὸ χάραμα ἐπῆρα
Τοῦ Ἥλιου τὸ δρόμο,
Κρεμώντας τὴ λύρα
Τὴ δίκαιη ῾ς τὸν ὦμο,
Κι᾿ ἀπ᾿ ὅπου χαράζει
Ὡς ὅπου βυθᾶ,

Τὰ μάτια μου δὲν εἶδαν τόπον ἐνδοξότερον ἀπὸ τοῦτο τὸ ἁλωνάκι.»

II.
Παράμερα στέκει
Ὁ ἄντρας καὶ κλαίει·
Ἀργὰ τὸ τουφέκι
Σηκώνει, καὶ λέει·
«Σὲ τοῦτο τὸ χέρι
»Τί κάνεις ἐσύ;
»Ὁ ἐχθρός μου τὸ ξέρει
»Πῶς μοῦ εἶσαι βαρύ.»
Τῆς μάνας ὢ λαύρα!
Τὰ τέκνα τριγύρου
Φθαρμένα καὶ μαῦρα,
Σὰν ἴσκιους ὀνείρου·
Λαλεῖ τὸ πουλάκι
῾Σ τοῦ πόνου τὴ γῆ,
Καὶ βρίσκει σπειράκι,
Καὶ μάννα φθονεῖ.

III.
Γροικοῦν νὰ ταράζῃ
Τοῦ ἐχθροῦ τὸν ἀέρα
Μίαν ἄλλη, ποὺ μοιάζει
Τ᾿ ἀντίλαλου πέρα·
Καὶ ξάφνου πετειέται
Μὲ τρόμου λαλιά·
Πολληώρα γροικειέται
Κι᾿ ὁ κόσμος βροντᾶ.

IV.
Ἀμέριμνον ὄντας
Τ᾿ Ἀράπη τὸ στόμα
Σφυρίζει, περνώντας
῾Σ τοῦ Μάρκου τὸ χῶμα·
Διαβαίνει, κι᾿ ἀγάλι
Ξαπλώνετ᾿ ἐκεῖ,
Ποὺ ἐβγῆκ᾿ ἡ μεγάλη
Τοῦ Μπάϊρον ψυχή.

V.
Προβαίνει καὶ κράζει
Τὰ ἔθνη σκιασμένα.

VI.
Καὶ ὢ πείνα καὶ φρίκη!
Δὲ σκούζει σκυλί!

VII.
Καὶ ἡ μέρα προβαίνει,
Τὰ νέφια συντρίβει·
Νά, ἡ νύχτα ποὺ βγαίνει,
Κι ἀστέρι δὲν κρύβει.

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ἐν Ἱερᾷ Πόλει Μεσολογγίου τῇ 18ῃ Μαρτίου 2011
Ἀριθ. Πρωτ.: 268
Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
( ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 34 )
Ο ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΟΣΜΑΣ
Πρός τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἑορτάζουμε σήμερα ὡς Χριστιανοί τήν σωτηρία μας καί ὡς Ἕλληνες τήν Ἐλευθερία μας. Ζοῦμε τό θαῦμα τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ μυστηρίου τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἀλλά καί τό θαῦμα τῆς Παλιγγενεσίας τοῦ Ἑλληνικοῦ μας ἔθνους.
Ἑορτάζουμε τόν Ἐυαγγελισμό τῆς Θεοτόκου. Μυστήριο μέ ἄπειρο βάθος, τό ὁποῖο ὡς ὀρθόδοξοι Χριστιανοί νιώθουμε καί δοξάζουμε τόν Τριαδικό Θεό μας.
Αἰσθανόμαστε σήμερα ὡς πιστά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας τήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ Πατέρα μας, ὁ ὁποῖος χρησιμοποίησε σαν γέφυρα μεταξύ οὐρανοῦ καί γῆς τήν Παναγίας μας, γιά νά κατέβει ὁ Σαρκωθείς Θεός ὡς ἄνθρωπος στή γῆ καί νά σώσει τόν ἄνθρωπο.
Χαίρουμε καί πανηγυρίζουμε γιατί πλέον ὅλοι μας, ὡς ἁμαρτωλοί, μποροῦμε μέ τήν σάρκωση τοῦ Κυρίου μας νά ἐλευθερωθοῦμε ἀπό τήν δουλεία τῆς αμαρτίας, ἀπό τήν φθορά καί τόν θάνατο, νά γίνουμε κατά χάριν Θεοί.
Χαίρουμε καί δοξάζουμε τόν Θεό μας, εὐγνωμονοῦμε τήν Παναγία μητέρα μας γιά τήν οὐράνια δωρεά.
«Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον…»
Σήμερα ὅμως ἑορτάζουμε καί τήν ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Ἑορτάζουμε τόν Εὐαγγελισμό τῆς ἀναστάσεως καί τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ δούλου γένους μας ἀπό τόν βαρύτατο τουρκικό ζυγό τῶν τετρακοσίων χρόνων.
Σήμερα, ὁ νοῦς μας τρέχει ἀπό τήν πικρή κερκόπορτα τῆς Βασιλεύουσας ὡς τήν γλυκειά ἡμέρα τῆς ἀναστάσεως καί τῆς ἐλευθερίας τῆς πατρίδος μας. Σκέπτεται τήν πικρή σκλαβιά, τήν ἀπανθρωπιά τῶν κατακτητῶν, τό φρικτό παιδομάζωμα, τίς ταπεινώσεις τῶν ἀδελφῶν προγόνων μας, τίς ἑκατόμβες τῶν ἁγίων νεομαρτύρων, τά φρικτά μαρτύριά τους, τούς ποταμούς τῶν αἱμάτων πού χύθηκαν.
Σήμερα ὁ νοῦς μας τρέχει στά κακοτράχαλα βουνά, στά λαγκάδια ὅλης τῆς πατρίδος, στά νησιά μας τά μαρτυρικά, στίς θάλασσές μας.
Βλέπουμε σάν λιοντάρια τούς γενναίους προμάχους τῆς ἐλευθερίας μας νά τρέχουν στόν θάνατο πολεμώντας, ὅπως στά Δερβενάκια, στά Ψαρά, στή Χίο, στή Γραβιά, στήν Ἀλαμάνα, στό Σούλι, στό Ζάλογγο, στή Νάουσα, στό μαρτυρικό Μεσολόγγι μας. Τούς θαυμάζουμε, τούς καμαρώνουμε, τούς χειροκροτοῦμε.
Ὅλοι ντύθηκαν τήν πανοπλία τῆς ψυχικῆς τόλμης, γιά νά γίνουν ἐθελοντές στόν ἅγιο ἀγῶνα, γιά νά πεθάνουν καί νά μᾶς χαρίσουν τήν δυνατότητα νά ἀναπνέουμε ἐλεύθερο ἀέρα.
Εἶναι γεγονός πώς ἦταν ἄνθρωποι. Ἄνθρωποι μέ ἀδυναμίες κι αὐτοί. Ὅμως δέν νικήθηκαν ἀπό τά πάθη τους. Κυριαρχήθηκαν ἀπό τήν ἄσβεστη δίψα τῆς ἀρετῆς καί τῆς ἐλευθερίας. Πάλαιψαν μέ τήν στέρηση, τήν γύμνια, τήν πεῖνα καί τήν δίψα. Δέν ἐπαναστάτησαν γιά τό «τί φάγωμεν ἤ τί πίωμεν». Τά παραμέλησαν ὅλα - καί τήν «ἁμαρτωλή εἰρήνη» - γιά χάρη τῆς ἐλευθερίας. Θυσιάστηκαν γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία.
Ποιός ἄλλος τόλμησε νά σηκώσει χέρι κατά τῶν Τούρκων; Οἱ φτωχοί ραγιάδες τόλμησαν. Γιατί ἀγαποῦσαν τήν πατρίδα, τήν Ἑλλάδα καί τήν ἐλευθερία της. Δέν ἄντεχαν ἄλλο τήν σκλαβιά. Καί τήν ἐλευθέρωσαν. Ὅλοι μαζί κληρικοί καί λαϊκοί, προύχοντες καί λαός, ἀδελφωμένοι καί συναθλοῦντες.
Ὁλόκληρο νέφος ἀρχιερέων, ἱερέων, μοναχῶν, ὅπως ὁ μεγάλος μας πολιοῦχος Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ μαρτυρικός Πατριάρχης Γρηγόριος Ε’, ὁ Σαλώνων Ἠσαΐας, ὁ Ρωγῶν Ἰωσήφ, ὁ καλόγερος Σαμουήλ, ὁ Ἀθανάσιος Διάκος, ὁ ἡγούμενος Γαβριήλ τοῦ Ἀρκαδίου καί ἀναρίθμητοι ἄλλοι, κατακρεουργήθηκαν γιά νά φυτέψουν, νά τροφοδοτήσουν καί νά προσφέρουν τό δένδρο τῆς Ἐλευθερίας καί τούς γλυκεῖς καρπούς του.
Κι ὅλοι ἀγωνίσθηκαν καί νίκησαν στηριζόμενοι στήν ὀρθόδοξο πίστη τοῦ Χριστοῦ μας. Ἡ ἐθνεγερσία ἦταν «οὐράνιος κίνησις», ὅπως λέει ὁ Γεώργιος Τερτσέτης. Φωτισμένη ἡ ψυχή τῶν σκλάβων ἀπό τό αἰώνιο φῶς τοῦ Χριστοῦ καί θρεμμένη μέ τό αἷμα τῶν μαρτύρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὥρμησαν στήν μάχη γιά τήν ἀποτίναξη τοῦ κατακτητοῦ.
Τό ράσο κρατοῦσε ἀναμμένη τή φλόγα τῆς Πίστεως καί τῆς Ἐλευθερίας. Κάτω ἀπό τούς θόλους τῶν ναῶν, μέ τό φῶς τοῦ καντηλιοῦ, ἐμπρός στήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, τῆς μεγάλης μητέρας τῆς Παναγίας μας καί τῶν ἁγίων, ὁ παπαδάσκαλος τοῦ Κρυφοῦ Σχολειοῦ διαιώνιζε σταθερά τήν ἐθνική καί ἑλληνική συνείδηση, θέριευε τήν ἐλπίδα τῆς λευτεριᾶς. Ἔτσι ἀνατράφηκαν οἱ ἥρωες, οἱ νεομάρτυρες, οἱ γίγαντες τῆς θυσίας καί τῆς νίκης. Ἔτσι ἀνδρώθηκαν καί ἐλευθέρωσαν τήν Ἑλλάδα.
Ἀγαπητοί, σήμερα, αὐτή τήν διπλή γιορτή τῆς Πίστεως καί τῆς Ἐλευθερίας, ἄς σταθοῦμε μέ εὐγνωμοσύνη, μέ καρδιακή εὐχαριστία. Ἄς εὐχαριστήσουμε τόν Λυτρωτή μας Χριστό, τήν Παναγία μας, ἀλλά καί τούς ἐνδόξους ἥρωες τῆς ἐθνεγερσίας μας. Μή φανοῦμε ἀχάριστοι.
Κάποιοι σήμερα, αὐτοαποκαλούμενοι πολιτισμένοι καί ἐλεύθεροι, μᾶς προκαλοῦν, μᾶς ἀναγκάζουν νά ἀρνηθοῦμε τόν ἐλευθερωτή Χριστό μας καί τό γνήσιο πνεῦμα, τό περιεχόμενο καί τό σκοπό τῆς ἐθνεγερσίας μας.
Διαστρέφουν τήν γνήσια Ἱστορία μας, θολώνουν τόν Ἀγῶνα τῶν ἡρώων μας, προσβάλουν τή Θυσία τους, δηλητηριάζουν τή νέα γενιά μας, τήν παραπληροφοροῦν.
Ἐμεῖς σήμερα, ἄς πάρουμε τίς σωτήριες ἀποφάσεις μας. Ὅσοι θέλουμε νά γίνουμε αὐθεντικοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί Ἕλληνες, μήν δεχθοῦμε νά μᾶς ἀγγίξουν οἱ ὑλόφρονες, ὑλιστικές καί ἀνιστόρητες φωνές∙ φωνές πού ὑπηρετοῦν σκοτεινούς σκοπούς.
Ἄς κλείσουμε στήν καρδιά μας τό γνήσιο φρόνημα καί μήνυμα τοῦ 1821 κι ἄς τό μεταλαμπαδεύσουμε στά παιδιά μας, ἡρωικό καί γάργαρο.
Εὔχομαι ὁ Χριστός καί ἡ Ἑλλάδα νά γεμίζει τήν καρδιά μας γιά νά ἐπιτύχουμε τή σωτηρία καί νά μένουμε πάντοτε ἀδούλωτοι Ἕλληνες.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

Ἐπισήμανσις:
• Ἡ παροῦσα Ἐγκύκλιος νά ἀναγνωσθῇ εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς 25ης Μαρτίου, ἀντί κηρύγματος, τήν ὥρα τοῦ Κοινωνικοῦ.

Ν.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Ν.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
24-3-2011
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η επέτειος της 25ης Μαρτίου είναι μέρα μνήμης και απόδοσης τιμής στον αγώνα του ελληνικού λαού για την αυτοδιάθεση και ανεξαρτησία. Αποτελεί σημείο αναφοράς και παράδειγμα διαχρονικής σημασίας για τις δυνατότητες των λαών, ανεξάρτητα από τους συσχετισμούς δύναμης, να επιβάλουν την θέλησή τους.
Η φετινή επέτειος συμπίπτει με τους αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας για την υπεράσπιση στοιχειωδών δικαιωμάτων. Οι στιγμές που ζούμε σήμερα αποκτούν από όλους και όλες ενεργοποίηση, αυτοοργάνωση και ανάπτυξη της ευθύνης ώστε να σταματήσει η κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, η βίαιη συμπίεση των εισοδημάτων, η εργοδοτική αυθαιρεσία, η καταστροφή του περιβάλλοντος και η συρρίκνωση των δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Στα πλαίσια αυτά δεν πρέπει να περάσει και απαρατήρητη η πρωτοφανής πολιτική σκευωρία που δρομολογείται από την κυβέρνηση σε βάρος του πολιτικού μας χώρου και της αριστεράς γενικότερα.
Απ’ την άλλη στην διεθνή σκηνή επικρατεί αναβρασμός και ιδιαίτερα στην πολύπαθη περιοχή της Μ. Ανατολής με τις δήθεν “ανθρωπιστικές” επεμβάσεις των προθύμων της Δύσης που στοχεύουν να κατοχυρώσουν συμφέροντα ενεργειακά και γεωπολιτικά.
Ο ΣΥΝ καλεί όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα τη νεολαία να συνεχίσουν τον αγώνα τους για την αλλαγή των συσχετισμών προς όφελος του κόσμου της εργασίας.

Είναι στο χέρι μας η ριζική αλλαγή της πορείας της χώρας μας.
Το Γραφείο Τύπου
της Ν.Ε. ΣΥΝ

ΘΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟ 28-3-2011 ΜΕΧΡΙ 29-10-2011
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΩΙ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Δευτέρα
8:15-2:15
ΚΛΕΙΣΤΑ

Τρίτη
8:15-2:00
5:25-9:00

Τετάρτη
8:15-2:15
ΚΛΕΙΣΤΑ

Πέμπτη
8:15-2:00
5:25-9:00

Παρασκευή
8:15-2:00
5:25-9:00

Σάββατο
8:15-2:15
ΚΛΕΙΣΤΑ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΣΑ

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ.
ΑΥΤΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΟΧΗ.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ:«ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

ΑΓΡΙΝΙΟ:22-3-2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»

Η κατάργηση από την κυβέρνηση 2.000 περίπου νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων, είναι ένα έγκλημα ενάντια στα παιδιά των φτωχών οικογενειών.
Αποτελεί πρόκληση το επιχείρημα της κυβέρνησης, πως καταργεί σχολεία δήθεν για παιδαγωγικούς λόγους.
Για ποια παιδαγωγική μιλάει το Υπουργείο Παιδείας; Την παιδαγωγική του σχολείου της αγοράς, της κοινωνικής ανισότητας, της επέλασης των χορηγών, της κατάρτισης και των δεξιοτήτων, της σχολικής διαρροής.
Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα της κυβέρνησης, για την «ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την αξιολόγηση των υποδομών, την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας», επιστρατεύονται για να εξαπατήσουν.
Στόχος της Κυβέρνησης – Ε.Ε. – Δ.Ν.Τ είναι η επιβολή του «σχολείου της αγοράς».
Μεταφέρουν σε επίπεδο Περιφέρειας το βασικό σχεδιασμό και την ευθύνη της εκπαιδευτικής πολιτικής, για να σπάσουν τον όποιο ενιαίο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, να κάνουν πράξη τη διαφοροποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων και να υψώσουν εμπόδια στη φοίτηση των παιδιών μας.
Μας θέλουν συμμέτοχους στην εμπορευματοποίηση της παιδείας και στο σχολείο της αγοράς.
Αυτοί που μας κλέβουν, χρόνια τώρα, θέλουν να κανονίζουν τα προγράμματα του σχολείου, να διαμορφώνουν την προσωπικότητα των παιδιών μας, για να τα κάνουν πιο βολικά, πειθήνια και υποταγμένα.
Οι συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων και οι καταργήσεις σχολείων ετοιμάζουν σχολικές μονάδες – εργοτάξια- που θα διευκολύνουν μόνο τις επιχειρήσεις - χορηγούς. Με διαφοροποιημένο πρόγραμμα για τους μαθητές, με γονείς - πελάτες, με υποταγμένους, φτηνούς και περιπλανώμενους εκπαιδευτικούς, με μάνατζερ και «σπόνσορες».
Το «νέο Καλλικρατικό σχολείο» το «αποκεντρωμένο - αυτoδιαχειριζόμενο - αυτόνομο», θα λειτουργεί όχι με ευθύνη του κράτους, ενιαία για όλα τα παιδιά, αλλά με ευθύνη της «τοπικής κοινωνίας» (βλ., Δήμους και Περιφέρειες, γονείς και επιχειρήσεις).
Σχολεία που θα προσελκύουν για να κάνουν πάρτι οι χορηγοί, έμποροι της παιδείας. Προωθούν αίθουσες καταυλισμούς με 50 παιδιά και καταδικάζουν σε δια βίου ανεργία τους εκπαιδευτικούς.
Θα δημιουργηθούν σχολεία δύο κατηγοριών.
Των πλούσιων και των φτωχών που θα «κυνηγούν» «χορηγούς» για την οικονομική τους επιβίωση, ενώ οι γονείς αν θέλουν ένα «καλό σχολείο», θα καλούνται να πληρώνουν ακόμα περισσότερα.
Όλα αυτά δεν ήταν άγνωστα, κάποιοι τα λέγαμε πριν τις εκλογές του Καλλικράτη, κάποιοι τα κρύβανε και μας χλευάζανε, κάποιοι σε εξαπατούσαν, σήμερα σε κοροϊδεύουν πάλι, παριστάνουν το σύμμαχό σου, σε κοροϊδεύουν ξανά, είναι οι ίδιοι που τα’ χουν ψηφίσει όλα αυτά, είναι οι ίδιοι που επιδίωξαν το δαχτυλίδι από το κόμμα που τα υλοποιεί όλα αυτά, είναι οι ίδιοι που στηρίζουν το κόμμα που εφαρμόζει τις πολιτικές αυτές.
Πόσο ακόμα θα ανέχεσαι να σε κοροϊδεύουν ;
Τι άλλο καρτεράς για να ξεσηκωθείς ;
Σε έχουν για πρόβατο-γίνε λιοντάρι.

ΣΚΕΨΟΥ ΤΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕ.
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΧΩΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΧΡΕΟΣ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ.
ΚΑΝΕ ΚΑΤΙ ΤΩΡΑ!!!

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Σ.Α.

100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

1911 - 2011
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
100 ΧΡΟΝΙΑ
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ
Συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου μας.
Στα 100 χρόνια ζωής και δράσης μας οι έμποροι που έφυγαν, που αποσύρθηκαν όχι όλοι αλλά πολλοί, δείξανε χαρακτήρα ζηλευτό.
Δεν ασελγήσανε απέναντι στο χώρο και στο συνάνθρωπο.

Στα 100 αυτά χρόνια ήταν παρόντες
­ -Τοπικά.
­ -Εθνικά.
­ -Κοινωνικά.
­ -Συνδικαλιστικά.
Στον 1 αιώνα ζωής και δράσης, έζησαν και συμμετείχαν ενεργά στη διαδρομή της πατρίδας, του τόπου, της πόλης και του λαού.
Συνάδελφοί μας:
­ -Αγκαλιάσανε και στήριξαν την προσφυγιά.
­ -Πολέμησαν.
­ -Εξορίστηκαν.
­ -Βασανίστηκαν.
­ -Συμπορεύτηκαν στους λαϊκούς και κοινωνικούς αγώνες.
­ -Ενώθηκαν με τους καπνεργάτες και τους εργάτες απεργούς.

Παιδιά φτωχών και πεινασμένων οικογενειών που δεν πήραν τον δρόμο του μετανάστη, άντρες ώριμοι, που από την υστερία των νικητών του εμφυλίου πολέμου, στερήθηκαν το ίσο δικαίωμα στη ζωή, άνοιξαν το δικό τους μαγαζί για να ζήσουν, να σταθούν στα πόδια τους, να κάνουν το δικό τους βήμα στη ζωή.
Το κεφάλαιο τους προέρχονταν ή πουλώντας τόπο πατρογονικό, ή από το μεροκάματο της μάνας στα καπνομάγαζα ή από τη σύνταξη του εργάτη πατέρα.
Βίαια ξεριζωμένοι από τόπους γενέθλιους έκαναν νέο ξεκίνημα ζωής.
Το έκαναν χωρίς να χάσουν την ψυχή τους.

Αυτοί διευκόλυναν να στεριώσουν στην πόλη μας εργάτες και μάστοροι ξενιτεμένοι, να φτιάξουν οικογένειες. Ένωσαν τις τύχες των παιδιών τους. Στήριξαν τις δύσκολες ώρες και εποχές κάθε ανήμπορο με τα τεφτέρια και τα βερεσέδια. Σπούδασαν και μορφώσανε τα παιδιά τους.
-Δεν πνίξανε κανέναν για τα χρέη του.
ενώ
­ -Πολλούς τους πνίξανε την ώρα της ανημποριάς τους.
­ -Δώσανε ζωή και χαρακτήρα στην πόλη μας, την ομορφύνανε.
­ -Της δώσανε φως και δεν της αλλάξανε τα φώτα.
­ -Υπηρέτησαν την πόλη και όχι το πρόσωπό τους μέσω της πόλης.
­ -Ντόπιοι Αγρινιώτες, ορεινοί Αιτωλοακαρνάνες, Ευρυτάνες, πρόσφυγες, χειροτεχνήτες και έμποροι, μισή μέρα στην αγορά, μισή στο καπνοχώραφο, στήσανε αυτή την πόλη.
Ο 100χρονος όμως Σύλλογός μας είναι πριν από όλα και πάνω από όλα, συνδικαλιστική οργάνωση.
Και αυτό σημαίνει ότι:
Δεν παρακαλεί, ................................Διεκδικεί.
Δεν συναλλάσσεται,........................ Αγωνίζεται.
Δεν συμβιβάζεται, ............................Αντιστέκεται.
Δεν είναι βάλτος, .............................Βράχος είναι.

Ο Σύλλογος μας ιδρύθηκε το 1911 και σήμερα αποτελεί το ιστορικότερο και αρχαιότερο συνδικαλιστικό όργανο της πόλης μας, του νομού μας και ένα από τα αρχαιότερα και ιστορικότερα πανελλαδικά.

Σε αυτόν τον έναν αιώνα ζωής και δράσης του, βρέθηκε όχι λίγες φορές στο στόχαστρο και δέχτηκε επιθέσεις που ήθελαν:

­ -Να υπονομεύσουν τη συνοχή του.
­ -Να μειώσουν την οικονομική και κοινωνική του συνεισφορά.
­ -Να ευνουχίσουν τον συνδικαλιστικό, του χαρακτήρα.
­ -Να τον φέρνουν σε αντιπαράθεση με τις κοινωνικές ομάδες, τους εργάτες, τους αγρότες και τους υπαλλήλους που συναποτελούμε την πόλη.

Στα 100 αυτά χρόνια υπήρξαν πολλοί.
Που ήθελαν:
Ή να γίνει υπηρέτης των επιλογών τους.
ή
Να πάψει να υπάρχει.

Οι απέναντι δεν ήταν πάντα εκτός του χώρου του.
Υπήρξαν φορές που τα χτυπήματα ήταν εσωτερικά.
Υπήρξαν στελέχη του που θέλησαν να τους υπηρετήσει και όχι να τον υπηρετήσουν, που έβαλαν πάνω από την συλλογικότητα και το δίκιο, το ατομικό συμφέρον και την υστεροβουλία.
Ευτυχώς όμως για τον κοινωνικό ιστό, την συνοχή αυτής της πόλης και το συνδικαλιστικό κίνημα, άντεξε. Τα κατάφερε και παραμένει συνδικαλιστικά καταξιωμένος, κοινωνικά υπαρκτός και αναγνωρίσιμος.

Σε αυτά τα 100 χρόνια του, τα Διοικητικά Συμβούλιά του ή ομόφωνα ή με πλειοψηφίες ή και με δύσκολες ακόμη εσωτερικές συγκρούσεις, υπηρέτησαν το συλλογικό κοινωνικό συμφέρον, αντιδράσανε στην προσαρμογή τους στο «πρέπει» των υστερόβουλων και επέλεξαν και επέβαλαν – σε όσους άλλα ήθελαν – το κύρος του Συλλόγου να υπηρετεί την συνολική ανάταση της πόλης και των κατοίκων της και μόνο αυτό.

Αυτή ακριβώς την 100χρονη ιστορία μας και όσους πρόσφεραν και προσφέρουν σε μια τέτοια κατεύθυνση τιμάμε:

 Με την ελπίδα και την επιθυμία η συμπεριφορά των σημερινών Εμπόρων επαγγελματικά αλλά και όσων τον εκπροσωπούν συνδικαλιστικά, να δώσει το δικαίωμα σε όσους τους διαδεχτούν να ισχυριστούν τα ίδια.
 Ευχόμαστε χίλια χρόνια να ζήσει ο Σύλλογός μας.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Σ.Α.
Υ.Γ.: Στα πλαίσια των 100 χρόνων του ο Σύλλογος θα γνωστοποιήσει ειδικές δράσεις του, αφιερωμένες στην συγκεκριμένη ιστορική επέτειο, μετά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Είναι το μνημόνιο μονόδρομος; Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις;
Ποια είναι η πρόταση της Αριστεράς για την κρίση στην Ελλάδα και την Ευρώπη;
Είναι δυνατή η συγκρότηση ενός μεγάλου Αριστερού – Προοδευτικού Μετώπου που θα σταματήσει τον σημερινό κατήφορο και θα βγάλει τη χώρα από την κρίση;
Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ σας καλεί να συζητήσετε μαζί του την ΔΕΥΤΕΡΑ 21/03/2011 στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου στις 7 μμ. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ οικονομολόγος, πρώην βουλευτής του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ

Η συμμετοχή της Ελλάδας στη νατοϊκή επιχείρηση στη Λιβύη καθορίστηκε κατά τη σύσκεψη για τις εξελίξεις που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών, Δημήτρη Δρούτσα, του υπουργού και αναπληρωτή υπουργού Άμυνας, Ευάγγελου Βενιζέλου και Πάνου Μπεγλίτη, του ΑΓΕΕΘΑ πτεράρχου Ι. Γιάγκου και του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών Ιωάννη Ζέππου.

Στη σύσκεψη εξετάστηκαν όλες οι παράμετροι του ζητήματος και η Ελλάδα επιδιώκει ειρηνική λύση, σεβόμενη απόλυτα τη διεθνή νομιμότητα και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, 1970 της 26ης Φεβρουαρίου και 1973 της 17ης Μαρτίου, ενώ παράλληλα η χώρα μας σέβεται και τις συμμαχικές της υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η δυνατότητα να διατεθούν τέσσερα έως έξι F16 για επιτήρηση της εφαρμογής του αποκλεισμού του εναερίου χώρου της Λιβύης, ένα αεροσκάφος εναερίου ελέγχου (τύπου ERIEYE), μια φρεγάτα και ένα με δύο ελικόπτερα έρευνας και διάσωσης. Επίσης σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι στρατιωτικές βάσεις Σούδας και Ακτίου.

Οπως λένε οι πληροφορίες στη Σούδα βρίσκονται δύο αμερικανικά πετρελαιοφόρα, ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος, ενώ αναμένεται και ένα πυρηνικό υποβρύχιο. Παράλληλα, η Γαλλία έχει ζητήσει άδεια να προσγειωθούν έξι Mirage προερχόμενα από το Κατάρ.

Επιπλέον, οκτώ βελγικά F-16 βρίσκονται στον Άραξο, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το Άκτιο για ΝΑΤΟϊκά ιπτάμενα ραντάρ.

3o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ

Σάββατο, 19 Μαρτίου στις 8:30 π.μ. - 20 Μαρτίου στις 8:00 μ.μ.
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, Αγρίνιο
--------------------------------------------------------------------------------
Ενότητες – περιοχές:
(Φλώρινα - Πρέσπες) ► εισήγηση, διδασκαλία:
Κος Κωνσταντίνου Ιωάννης
(Βορείου συγκροτήματος
Δωδεκανήσων) ► εισήγηση-διδασκαλία:
Κος Νταλαρής Αντώνιος και Χατζηκωνσταντίνου Ζαχάρω

Στις 19 και 20 Μαρτίου 2011, ο Λαογραφικός Όμιλος της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου διοργανώνει το 3ο Σεμινάριο Παραδοσιακών Χορών στο Αγρίνιο.
Στο σεμινάριο θα διδαχθούν:
• «Χοροί και Τραγούδια από Φλώρινα και Πρέσπες» από τον χοροδιδάσκαλο Ο Κος Κωνσταντίνου Ιωάννης.
• «Χοροί και Τραγούδια Βορείου συγκροτήματος Δωδεκανήσων» από τους Κο Νταλαρή Αντώνιο, χοροδιδάσκαλο και την Κα Χατζηκωνσταντίνου Ζαχάρω, χοροδιδάσκαλο, απόφοιτο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών.
Το Σεμινάριο περιλαμβάνει Παραδοσιακό γλέντι με μουσικούς από τις αντίστοιχες περιοχές.
Τόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου θα είναι το Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Σάββατο 19-03-2011
08:30-09:00_Υποδοχή – Εγγραφές – Παραλαβή φακέλου διδασκαλίας
09:00-09:15_Χαιρετισμοί
09:15-11:30_ Διδασκαλία χορών από τα Δωδεκάνησα
11:30-11:45_ Διάλλειμα - Μπουφές
11:45-14:00_ Διδασκαλία χορών από την Φλώρινα

Μεσημεριανή ανάπαυλα
16:30-17:00_Προσέλευση
17:00-18:45_Διδασκαλία χορών από τα Δωδεκάνησα
18:45-19:00_Διάλειμμα - Μπουφές
19:00-20:45_ Διδασκαλία χορών από την Φλώρινα
22:00_ Παραδοσιακό Γλέντι στο «Studio Πιθάρι» (Περιοχή Γιαννούζι), με μουσικούς από τις αντίστοιχες περιοχές.
Μουσική Ορχήστρα:
Περιοχή τη Λέρο
• Λύρα: Νταλαρής Αντώνης
• Βιολί: Κουτούζος Νικόλαος
• Λαούτο: Δράκος Γεώργιος

Περιοχή της Μακεδονίας: «Μουσικόραμα»
• Κλαρίνο: Παππάς Χρήστος
• Κορνέτα: Ταλίδης Κων/νος
• Σαξόφωνο: Ρομπέρτο Περιστέρης
• Κρουστά: Βασιλειάδης Ηλίας
• Τυμπανάκια – ταμπούρλο: Πέτρου Σπύρος

Κυριακή 20-03-2011
09:00-09:30_Προσέλευση
09:30-11:45_ Διδασκαλία χορών από την Φλώρινα
11:45-12:00_ Διάλειμμα-Μπουφές
12:00-14:14_ Διδασκαλία χορών από τα Δωδεκάνησα

Απονομή βεβαιώσεων συμμετοχής στο σεμινάριο.
Το κόστος συμμετοχής στο Σεμινάριο έχει οριστεί στα 65€.
Η τιμή περιλαμβάνει:
Διδασκαλία χορών και τραγουδιών όπως προέκυψαν από επιτόπια έρευνα.
Φάκελος, ο οποίος θα εμπεριέχει διπλό cd με τα τραγούδια των χορών των περιοχών που θα διδαχθούν, καθώς και γραπτές αναφορές των εισηγητών με λαογραφικά στοιχεία των αντίστοιχων περιοχών.
Απονομή βεβαίωσης παρακολούθησης του σεμιναρίου.
Σημείωση:
Το κόστος συμμετοχής για το γλέντι ανέρχεται στα 20€, ενώ για όσους συμμετέχουν στο σεμινάριο η τιμή έχει οριστεί στα 15€.
Για καλύτερο προγραμματισμό παρακαλούμε δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για κρατήσεις δωματίων στο ξενοδοχείο Galaxias.
Γ. Καζαντζή 19, Αγρίνιο, Τ.Κ:30100 Τηλέφωνο: 26410 23551, Fax:2641023553
e-mail: galaxyho@otenet.gr
Προσφέρονται οικονομικές τιμές για τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο.
Για περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά το σεμινάριο σχετικά με την οργάνωση καθώς και τη διδασκαλία, μπορείτε να απευθύνεστε στα εξής τηλέφωνα:
Γενικές Πληροφορίες:
Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου
Παπαστράτειο Μέγαρο
Πλατεία Παναγοπούλου
Τ.Κ. 301 00
Τηλ: 2641024767, 2641026984
Αγρίνιο, e-mail: info@geagr.gr, gymnastic_group_agrinio@yahoo.gr

Πλαίσιο αιτημάτων της "Αριστερής Παρέμβασης" για αναπτυξιακά έργα στην Αιτωλοακαρνανία

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Πλαίσιο αιτημάτων της "Αριστερής Παρέμβασης" για αναπτυξιακά έργα στην Αιτωλοακαρνανία

Η επίσπευση και ολοκλήρωση κατασκευής της Ιόνιας Οδού (χωρίς διόδια, με κατάργηση της σκανδαλώδους - αποικιακής σύμβασης και η συνέχιση των έργων από δημόσιο φορέα με κοινωνικό έλεγχο) συνδέεται πολύ στενά και με άλλα αναπτυξιακά έργα και υποδομές, που οι μαζικοί λαϊκοί φορείς της Αιτωλοακαρνανίας διεκδικούν και που εμείς, η «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» υποστηρίζουμε :
1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ : α) ΄Αμεσο κλείσιμο της Νατοϊκής βάσης του ΑΚΤΙΟΥ. Πλήρης αποστρατιωτικοποίηση των αεροδρομίων ΄Ακτιου και Αγρινίου (κατάργηση του στρατιωτικού). Εκσυγχρονισμός - επαναλειτουργία του πολιτικού αεροδρομίου Αγρινίου, που είναι 40 χρόνια σε αχρηστία! Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως εμπορικό, για μεταφορά - εξαγωγές αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και άλλων εμπορευμάτων.
β) Σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο Αντίρριο - Αγρίνιο - Γιάννενα - Αλβανία - Ευρώπη και διασύνδεσή του με το σιδηροδρομικό δίκτυο Πελοποννήσου με ειδικά πλοία μεταφοράς βαγονιών από Ρίο σε Αντίρριο. Ιδού η Ρόδος!
2. ΑΓΡΟΤΕΣ : ΄Οχι στην άχρηστη - σπάταλη εκτροπή του Αχελώου στη Θεσσαλία (τα ίδια ακριβώς λέμε και εκεί, όχι άλλα εδώ και άλλα εκεί)! ΄Αμεση ολοκλήρωση του αρδευτικού φράγματος Αχυρών στο Ξηρόμερο, που έχει καταντήσει νέο γεφύρι της ΄Αρτας (σταμάτησαν εργασίες - απλήρωτοι εργαζόμενοι). ΄Οχι στη διάλυση του ΓΟΕΒ και των ΤΟΕΒ (μεγάλα χρέη σε ασφαλιστικά ταμεία και ΔΕΗ). ΄Αμεση συντήρηση των αρδευτικών δικτύων, γιατί ο Νομός με τα περισσότερα νερά δεν μπορεί να ποτίσει τη γη του!
3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: α) Ο Αμβρακικός κόλπος είναι μια ωρολογιακή περιβαλλοντολογική βόμβα, με τη μαρίνα που στένεψε κι άλλο το ήδη μικρό άνοιγμα του κόλπου, με τα κάθε είδους απόβλητα που χύνονται σ΄ αυτόν ανεξέλεγκτα και με τις δεξαμενές πετρελαίου στην Αμφιλοχία, που πρέπει να φύγουν αμέσως, γιατί αν γίνει κάποιο ατύχημα θα γεμίσει ο κόλπος με πετρέλαιο, δίνοντάς του τη «χαριστική βολή»!
β) ΄Οχι στην επιστροφή των σερίφηδων του «φαστ - τρακ» και των εμίρηδων του Κατάρ στον Αστακό, είτε για νέα βρώμικη - επικίνδυνη, είτε για τουριστική «επένδυση». ΄Οχι στη φημολογούμενη νέα καταστροφική «επένδυση» καύσης σκουπιδιών από την Ιταλία!
4. ΥΓΕΙΑ - ΠΑΙΔΕΙΑ : Να συσταθεί άμεσα ο οργανισμός του και να λειτουργήσει γρήγορα το νέο Νοσοκομείο Αγρινίου. ΄Οχι στην υποβάθμιση και στη μετατροπή του Νοσοκομείου Μεσολογγίου σε αστικού τύπου Κέντρο Υγείας! ΄Οχι στην κατάργηση των περιφερειακών Κέντρων Υγείας. Εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας στη συγχώνευση - κατάργηση του 20% των σχολείων, που φέρνουν «Καλλικράτης» και Μνημόνιο.
5. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ : Το αρχαιολογικό Μουσείο Αγρινίου, που θα στεγαζόταν στις καπναποθήκες Παπαπέτρου οδεύει στις καλένδες, πάει να συναντήσει το «φάντασμα» του Εφετείου Αγρινίου! Την ίδια ώρα, σαπίζουν και οδεύουν προς κατεδάφιση, κρατικά κτίρια, όπως του Εθνικού Οργανισμού Καπνού, ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάδειξη της ιστορίας της πόλης του Αγρινίου, με την οποία συνδέονται. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάδειξη της ιστορίας του καπνεργατικού και του αγροτικού κινήματος, των αγώνων των Καπνοπαραγωγών της Αιτωλοακαρνανίας (θυμίζουμε ότι ο νεαρός καπνοπαραγωγός Δημήτρης Βλάχος, ετών 24, από τη Λεπενού, δολοφονήθηκε στις 8/9/1962 από πυροβολισμούς χωροφυλάκων του λεγόμενου «εθνάρχη» Καραμανλή, σε συλλαλητήριο Καπνοπαραγωγών). Θα έπρεπε κάθε χρόνο, στις 8/9, να γίνεται στη Λεπενού και στη Σφήνα ένα μικρό - σεμνό «Κιλελέρ», προς τιμήν των μεγάλων αγώνων των Καπνοπαραγωγών. ΄Ιδρυση και λειτουργία Αρχαιολογικού Μουσείου στο Μεσολόγγι.
΄Ολα αυτά, για να υλοποιηθούν, απαιτούν ενωτικούς και αποφασιστικούς αγώνες, στους οποίους θα συμβάλουμε ως «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ». Απαιτούν κυρίως σύγκρουση με την αντιλαϊκή πολιτική της Κυβέρνησης και του Μνημονίου (Κυβέρνησης - ΕΕ - ΔΝΤ), που έχει ήδη χρεωκοπήσει τους εργαζόμενους του χωριού και της πόλης.
Για το λόγο αυτό, ο επικεφαλής της "Αριστερής Παρέμβασης", Δημήτρης Δεσύλλας, έχει ζητήσει να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου το θέμα: «Επιπτώσεις της εφαρμοζόμενης πολιτικής του Μνημονίου και των αλλεπάλληλων επικαιροποιήσεών του, στους εργαζόμενους της χώρας και της Δυτικής Ελλάδας. Λήψη αποφάσεων για τις μορφές ενωτικής αγωνιστικής απάντησης στην κατεύθυνση της ανατροπής του».

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: ενημερωτικές συναντήσεις για την ανάπτυξη και συμπεριφορά του παιδιού

Μεσολόγγι 8-3-2011
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
Δελτίο Τύπου
Στα πλαίσια της 2ης Συγκέντρωσης Γονέων που θα πραγματοποιηθεί στις 11-3-2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12μ.μ. στο χώρο του Βρεφονηπιακού Σταθμού ανοίγει ένας κύκλος ενημερωτικών συναντήσεων με θέματα που έχουν σχέση με την ανάπτυξη και συμπεριφορά του παιδιού. Στη συγκέντρωση αυτή έχουν κληθεί να μιλήσουν δύο ειδικοί, η Παιδοψυχίατρος Κατερίνα Καραϊβάζογλου και ο Παιδοψυχολόγος Δημήτριος Σπαθούλας με θέμα: «Τα Στάδια Ανάπτυξης του Παιδιού ηλικίας δύο ως έξι ετών».
Από τη Διεύθυνση του Σταθμού

ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Η Κυρά Σαρακοστή
Σαρακοστή λέμε τις 40 μέρες πριν από την Κυριακή του Πάσχα. Από πολύ παλιά υπάρχει η παράδοση να νηστεύουμε για να μιμηθούμε τη νηστεία που έκανε ο Χριστός στην έρημο. Παλαιότερα, τις τρεις πρώτες μέρες της νηστείας τις περνούσαν με ψωμί και νερό. Μια μέρα πριν αρχίσει η νηστεία, την Καθαρή Δευτέρα, αυτοί που πρόκειται να νηστέψουν, τρώνε ένα πλούσιο γεύμα με σούπα με φασόλια, χαλβά ή καρυδόπιτα και βέβαια την παραδοσιακή λαγάνα.

Η Σαρακοστή περνά πολύ αργά για αυτούς που νηστεύουν, κυρίως τις τελευταίες μέρες. Έτσι, επειδή παλιά δεν είχαν ημερολόγια για να μετρούν το πέρασμα της νηστείας, έφτιαχναν ένα μετρητάρι. Ζωγράφιζαν τη Σαρακοστή σαν μια γυναίκα χωρίς στόμα, λόγω νηστείας, και με τα χέρια σταυρωμένα από την προσευχή. Της έβαζαν 7 πόδια, ένα για κάθε βδομάδα της Σαρακοστής. Κρεμούσαν τη Σαρακοστή στον τοίχο και κάθε Σάββατο έκοβαν από ένα πόδι. Το τελευταίο πόδι το έκοβαν το Μεγάλο Σάββατο και το βάζανε σε ένα ξερό σύκο. Αυτό το σύκο το ανακάτευαν με άλλα και τα μοίραζαν στην οικογένεια. Το σύκο έφερνε γούρι σ’ αυτόν που το έβρισκε.

ΤΟ "ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ" ΣΤΟ ΘΕΡΜΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Με πρωτοβουλία και ενέργειες του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Μανδριωτών «Αγία Παρασκευή», σε συνεργασία με την εκκλησιαστική επιτροπή Μάνδρας, τον Ιούλιο του 1993, ολοκληρώθηκαν οι επίπονες εργασίες και οι μακροχρόνιες προσπάθειες ανάδειξης της μέχρι τότε θαμμένης, ιεράς κρύπτης του Μοναστηριού της Αγίας Παρασκευής Μάνδρας Θέρμου. Έτσι, ανατολικά του Καθολικού της Μονής, ήρθε στο φςς σε όλο της το μεγαλείο μια υπόγεια, θολωτή αίθουσα μήκους 9μ, πλάτους 4μ και ύψους 5 μέτρων με ένα πλατύ ενισχυτικό τόξο περίπου στο μέσο της και με μόνο δύο στόμια εισόδου - εξόδου στην οροφή της!!! Την ίδια χρονιά ολοκληρώθηκε η κατασκεθή υπόγειου τούνελ μήκους 15 μέτρων, με υλικά που βρέθηκαν στο εσωτερικό της αίθουσας, ώστε η κρύπτη να γίνει επισκέψιμη.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών απομάκρυνσης των μπαζών από το εσωτερικό της κρύπτης, ανακαλύφθηκαν εντός αυτής σύνεργα φωτιάς, μια σειρά οπών στο μέσον του ύψους των παραπλεύρων τοίχων της που δήλωναν την ύπαρξη ξύλινου παταριού, καθώς κ ένα μελανοδοχείο με καλάμι της εποχής της τουρκοκρατίας. Ήρθαν λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία να επιβεβαιώσουν την τοπική παράδοση ότι στο Μοναστήρι λειτουργούσε «Κρυφό Σχολειό» από το οποίο έμαθε τα πρώτα του γράμματα ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός με δάσκαλο τον Ιερομοναχό Προκόπιο Γιαννέλο.

Η συγκλονιστική αυτή αποκάλυψη της ιεράς κρύπτης μας ενέπνευσε τότε την επιθυμία να «ξαναζωντανέψουμε» ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης και ιερού χρέους προς τον Άγιο των Σκλάβων, εκείνα τα πρόσωπα που επι 400 χρόνια σκλαβιάς πάλεψαν και κράτησαν άσβεστη τη φλόγα της ελπίδας, της γνώσης, της αγάπης, της ελευθερίας, του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας.

Έτσι το 1996 συνεστήθη η ΕΛΛΗΝΟΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΘΕΡΜΙΩΝ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», με κύριο σκοπό, εκτός των άλλων την δημιουργία Μουσείου Κέρινων Ομοιωμάτων στην κρύπτη της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής.

Το καλοκαίρι του 1996 το όραμα άρχισε να γίνεται πραγματικότητα με την κατασκευή των ξύλινων παταριών, την κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου, και την τοποθέτηση των πρώτων κέρινων ομοιωμάτων, του γερο-καλόγερου που ευλογεί και διδάσκει, δύο μαθητών και ενός φρουρού. Το επόμενο καλοκαίρι ολοκληρώθηκε το σκηνικό με την προσθήκη ενός ακόμη μαθητή κ ενός φρουρού στο πατάρι. Στις 22 Αυγούστου του 1997 γίνονται τα επίσημα εγκαίνια του Μουσείου με την συμμετοχή πλήθους κόσμου, και με τεράστια επιτυχία!

Το «Κρυφό Σχολειό» με τα κέρινα ομοιώματα βασίστηκε σε μια ιδέα του Αθανάσιου Ζέρη και για την υλοποίηση της συνεργάστηκαν οι:

Κατασκευή κέρινων ομοιωμάτων:
Δημήτρης Παπακωνσταντίνου, Αρχιτέκτων - γλύπτης,
Οδυσσέας Βόντας, Γλύπτης - ζωγράφος
Κοστούμια:
Ίντα Χαρώνη - Παπακωνσταντίνου
Διαμόρφωση χώρου:
Δημήτρης Παπακωνσταντίνου,
Αθανάσιος Ν. Ζέρης,
Οδυσσέας Βόντας
Γενική επιμέλεια - συντονισμός: Αθανάσιος Ν. Ζέρης
http://www.kryfo-sxoleio.gr/
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΘΕΡΜΟΥ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΥΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ
Πρόεδρος του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχ/σης Στερεών Αποβλήτων
της 2ης Διαχ/κης Ενότητας Δήμου Στράτου Ν. Αιτ/νιας
και Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου
με την ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Αγρίνιο 3/3/2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΥΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Τον σοβαρό κίνδυνο της παύσης της λειτουργίας του ΧΥΤΑ της 2ης Διαχ/κης Ενότητας Δήμου Στράτου του Νομού Αιτ/νιας, επισημαίνει με δήλωσή του, που κοινοποιεί σήμερα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Αναγκαστικού της Συνδέσμου και Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου με την ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ κ. Δημήτρης Μουρτζιάπης.
Ολόκληρη η δήλωση του κ. Μουρτζιάπη έχει ως εξής:

«Σε ερώτηση που απηύθυνα προς τον Δήμαρχο Αγρινίου κ. Παύλο Μοσχολιό προ ημερησίας διάταξης στην συνεδρίαση της 28ης Φεβρουαρίου 2011, για το σοβαρό πρόβλημα δημοσίας υγείας, που θα αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι των Δήμων Αγρινίου και του Δήμου Αμφιλοχίας από την συνεχιζόμενη αδιαφορία των δύο αντίστοιχων σημερινών τους Δημάρχων καμία αξιόλογη απάντηση για την επίλυση του προβλήματος δεν πήρα.
Ως εκ τούτου και υπό τον άμεσο κίνδυνο τους κλεισίματος του ΧΥΤΑ με όσα αυτό συνεπάγεται, οφείλω να ενημερώσω τους δημότες των δύο αυτών σημερινών Δήμων τα παρακάτω:
Οι εν λόγω Δήμαρχοι αρνούνται ουσιαστικά με την μη προσέλευση τους στις 4 συνεχής και αλλεπάλληλες προσκλήσεις μου να ψηφίσουν τον προϋπολογισμό του Συνδέσμου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Ήδη το γραφείο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ έχει αποκοπεί από τις επικοινωνίες, αφού δεν έχουν πληρωθεί οι λογαριασμοί.
Ταυτόχρονα εκπνέει η ΤΡΙΤΗ παράταση της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος από την ΔΕΗ ΑΕ στον ΧΥΤΑ, αφού το κόστος των μη πληρωμένων λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ανέρχεται στις 18.467,00 ευρώ με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Οι προμηθευτές του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ επίσης, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να εξοφληθούν το 2010, διαμαρτύρονται και απειλούν με κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού του.
Εκτός όλων αυτών ο εργολάβος, ο όποιος λειτουργεί προσωρινά τον ΧΥΤΑ δεν έχει πληρωθεί για την εργασία, την οποία παρέχει από την έναρξη λειτουργίας του μέχρι και σήμερα και έχει προσφύγει στον εισαγγελέα Αγρινίου, ο οποίος προέβη σε συστάσεις προς τους Δημάρχους Αγρινίου και Αμφιλοχίας πλην όμως χωρίς καμία ανταπόκριση εκ μέρους τους.
Όλα τα παραπάνω προκύπτουν από την άρνηση των δύο προαναφερόμενων δημάρχων, αλλά και των σημερινών συνδημοτών τους, που απαρτίζουν το Δ.Σ., να ψηφίσουν τον προϋπολογισμό του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.
Η συγκεκριμένη στάση τους οφείλετε εξ’ όσων μπορώ να συμπεράνω στο γεγονός ότι τα χρήματα που οφείλουν από την υποχρεωτική τους εισφορά προς το Σύνδεσμο, η οποία βάση του καταστατικού του είναι το 2% των ΚΑΠ (Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων) του κάθε Δήμου που συμμετέχει στον ΧΥΤΑ, δεν επιθυμούν να φαίνονται στα έξοδα των Καποδιστριακών Δήμων, των οποίων ήταν Δήμαρχοι.
Δεν πρέπει εδώ να παραλείψω να αναφέρω ότι το παραπάνω ποσοστό είχα εισηγηθεί να παρακρατείτε από το Υπουργείο Εσωτερικών και να αποδίδεται από το ίδιο στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ, εισήγηση η οποία δεν έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ.
Το συνολικό ποσό της οφειλής του Συνόλου των δήμων που μετέχουν σ’ αυτόν ανέρχεται σήμερα στα 660.634,22 ευρώ.
Να σημειώσω εδώ ενημερωτικά ότι ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 2008 και από την μέρα σύστασης του και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου δεν αντιμετώπιζε σημαντικά οικονομικά προβλήματα αφού μέχρι και τον Νοέμβριο του 2010 με συνετή διαχείριση κατάφερνε να προγραμματίζει και να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις.
Αμέσως όμως μετά την εκλογική αναμέτρηση της 7/11/2010 και με την επανεκλογή του κ. Μοσχολιού και του κ. Κοιμήση στους διευρυμένους πλέον Καλλικρατικούς δήμους του Αγρινίου και της Αμφιλοχίας αντίστοιχα, τα προβλήματα που υπήρχαν διογκώθηκαν επικίνδυνα με αποτέλεσμα να απειλούν σήμερα να θέσουν τον ΧΥΤΑ εκτός λειτουργίας. .
Η διόγκωση αυτών των προβλημάτων ξεκίνησε αρχικά με την μη τακτική προσέλευση των μελών του Συμβουλίου στις συνεδριάσεις μετά από «εντολή», εξ όσων μπορώ να αντιληφθώ, ενός εκ των δύο ίσως ή και των δύο προαναφερόμενων Δημάρχων.
Το πρόβλημα αυτό αναγκάστηκα με παράσταση μου στην εισαγγελία να το αναφέρω και στον εισαγγελέα.
Η αδιαφορία των Δημάρχων του Αγρινίου και της Αμφιλοχίας για τους κατοίκους που μένουν στις πόλεις και τα χωριά των παραπάνω δύο Νέων Διευρυμένων Δήμων, αλλά και η υπεροψία τους, έχουν φέρει την λειτουργία του ΧΥΤΑ, ενός άκρως σημαντικού έργου για την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής μας, σε οριακή κατάσταση, όπως έχω τονίσει ήδη, αλλά κρίνω σκόπιμο να αναφέρω ξανά διακατεχόμενος από αγωνιώδες αίσθημα ευθύνης.

• Αλήθεια έχουν σκεφτεί οι εν λόγω κ. Δήμαρχοι τις συνέπειες των πράξεων τους αυτών, αν κλείσει ο ΧΥΤΑ, είτε λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης είτε λόγω στάσης εργασιών του εργολάβου;
• Μήπως αυτό είναι ένα κεφάλαιο που δεν τους απασχολεί;
• Μήπως το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μην εμφανίζονται στους ισολογισμούς των πρώην Δήμων τους τα τεράστια ποσά με τα οποία είναι χρεωμένοι;
• Άραγε τι είναι ποιο σημαντικό για αυτούς η φήμη τους ή η προστασία του Περιβάλλοντος και η δημόσια υγεία των συνδημοτών τους;

Επαναλαμβάνω μετ’ επιτάσεως ότι μέχρι σήμερα έχω αποστείλει 4 προσκλήσεις για συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Συνδέσμου με θέμα τον προϋπολογισμό του 2011 και με υπαιτιότητα των παραπάνω αυτές δεν έχουν πραγματοποιηθεί.

Υπενθυμίζοντας στους δύο παραπάνω Δημάρχους την καθοριστική μου συμμετοχή στην εξεύρεση χώρου για την κατασκευή του ΧΥΤΑ για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της Διαχείρισης των σκουπιδιών της περιοχής μας, αλλά και την άοκνη και συνεχή μου προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, καλώ τους ιδίους να αρθούν στο ύψος τον περιστάσεων και να πράξουν τα δέοντα.

Καλώ επίσης τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Θάνο Μωραΐτη να επιχειρήσει τον εσωκομματικό τουλάχιστον συνετισμό τους, αφού, το τονίζω για άλλη μια φορά, ο κίνδυνος της προστασίας του Περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, εάν δεν αντιμετωπισθεί το πρόβλημα, είναι εγγύς και μεγάλος».

Με επιτακτικό αίσθημα ευθύνης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΘΗΝΑ 2-3-2011


ΘΕΜΑ: Εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές καθυστερήσεις στην κατασκευή της Ιόνιας οδού
Το δυτικό τμήμα της χώρας, υστερεί σε ανάπτυξη σημαντικά έναντι του ανατολικού. Την τελευταία δεκαετία άρχισε η υλοποίηση υποδομών και στο δυτικό τμήμα, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η δημιουργία της Ιόνιας οδού.
Η Ιόνια οδός αποτελεί για την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο έργο σημαντικό, όσο είναι η Εγνατία για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο γι αυτές τις περιοχές, που με την επέκτασή της από τα Ιωάννινα προς Κακκαβιά θα γίνει μελλοντικά τμήμα του υπό προώθηση Βαλκανικού Άξονα.
Με την ολοκλήρωση του έργου, θα συνδέεται η γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου με τα Ιωάννινα σε τρεις ώρες και θα αξιοποιηθεί η ζεύξη Ακτίου-Πρέβεζας, το λιμάνι στο Πλατυγιάλι και το αεροδρόμιου Ακτίου, καθώς και όλες οι παραθαλάσσιες δυτικές περιοχές.
Όμως σοβαρές καθυστερήσεις έχουν παρατηρηθεί στα έργα, που συνοψίζονται στα εξής:
• Οι διαδικασίες απαλλοτριώσεων καθυστερούν λόγω εμπλοκής Υπουργείων αλλά και ιδιωτικών συμφερόντων.
• Προβλήματα υπάρχουν στην έγκριση και οριστικοποίηση των μελετών, και στις αδειοδοτήσεις για λατομεία εργοτάξια κ.λ.π.
• Καθυστερήσεις και προβλήματα υπάρχουν επίσης στις τροποποιήσεις των μελετών για εναλλακτική χάραξη σε συγκεκριμένες θέσεις.
• Σημαντικές καθυστερήσεις επίσης από τον παραχωρησιούχο για την ολοκλήρωση και παράδοση των μελετών.
• Προβλήματα εντοπίζονται στα δίκτυα κοινής ωφελείας, και ειδικά της ΔΕΗ, το κόστος μεταφοράς των οποίων αρνείται να αναλάβει η εταιρεία, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά των δικτύων που βρίσκονται στην υπό χάραξη οδική αρτηρία δεν εμπίπτει στις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να έχουν σταματήσει οι εργασίες στα εργοτάξια και να απομακρύνεται δραματικά το ενδεχόμενο ολοκλήρωσης και παράδοσης της Ιόνιας οδού στους πολίτες.
Τα ερωτήματα που τίθενται, βασίζονται σε πρόσφατο ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, της 1-3-2011.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Θα παραμείνουν σε πλήρη λειτουργία και θα αναπτυχθούν περαιτέρω όλα τα εργοτάξια του έργου;
2. Θα υποχρεωθεί η ΔΕΗ να μεταφέρει γρήγορα τα δίκτυά της που επηρεάζουν την πρόοδο των εργασιών;
3. Θα προχωρήσετε σε επίσπευση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των διαδικασιών απαλλοτριώσεων;
4. Θα ενεργοποιήσετε την ειδική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία με ειδική απόφαση του αρμόδιου Εφετείου επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή των αποζημιώσεων για τις εκτάσεις που απαλλοτριώνονται;
5. Με δεδομένη την αναγκαιότητα τροποποίησης της σχετικής μελέτης , θα προχωρήσετε στην επιλογή κατασκευής σήραγγας στη θέση «Κλόκοβα» για λόγους περιβαλλοντικούς και τεχνικούς;
6. Θα προχωρήσουν παράλληλα και οι εργασίες κατασκευής όλων των συνοδών έργων (συνδετήριοι άξονες) της Ιόνιας οδού;


Οι ερωτώντες βουλευτές
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Με την παρούσα δηλώνω ότι ουδέποτε υπέβαλα υποψηφιότητα για την θέση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης και ουδέποτε κατέθεσα γραπτή δήλωση με σχετικό αίτημα είτε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμβουλίου είτε στο Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου όπως προβλέπει το άρθρο 179 του Ν. 3852/2010 και η σχετική ανακοίνωση -πρόσκληση εκδήλωσης υποψηφιότητας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
Ως εκ τούτου η οποιαδήποτε αναφορά στο πρόσωπό μου αν δεν γίνεται από παραδρομή εξυπηρετεί αλλότριους σκοπούς, γεγονός που συνιστά βαρύτατη προσβολή της προσωπικότητάς μου.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ
Δικηγόρος, τ. Δήμαρχος Θεστιέων