ΔΗΛΩΣΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Με την παρούσα δηλώνω ότι ουδέποτε υπέβαλα υποψηφιότητα για την θέση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης και ουδέποτε κατέθεσα γραπτή δήλωση με σχετικό αίτημα είτε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμβουλίου είτε στο Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου όπως προβλέπει το άρθρο 179 του Ν. 3852/2010 και η σχετική ανακοίνωση -πρόσκληση εκδήλωσης υποψηφιότητας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.
Ως εκ τούτου η οποιαδήποτε αναφορά στο πρόσωπό μου αν δεν γίνεται από παραδρομή εξυπηρετεί αλλότριους σκοπούς, γεγονός που συνιστά βαρύτατη προσβολή της προσωπικότητάς μου.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ
Δικηγόρος, τ. Δήμαρχος Θεστιέων