ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν ή να στείλουν κάποιο κείμενο για να αναρτηθεί στο blog, υπάρχει το e-mail:(το κείμενο να είναι ενυπόγραφο και χωρίς ύβρεις)