ΑΙΤΩΛΙΑ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΜΥΘΟΣ


Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Φώτη Μπερίκου:
ΑΙΤΩΛΙΑ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΜΥΘΟΣ

Είναι ένα βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα για την αρχαία ιστορία του τόπου ξεκινώντας από την αρχή, από τον "μύθο".

Πρόκειται για μια προσπάθεια συνολικής καταγραφής και παρουσίασης της μυθολογίας της Αιτωλοακαρνανίας.
......