ΑΧΕΛΩΟΣ Η ΠΑΛΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Από την εκπομπή της ΕΡΤ "Τα ποτάμια της Ελλάδας" μια εικόνα του Αχελώου που ξεκινά από τα αρχαία χρόνια.