ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2011

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), στο πλαίσιο των εθνικών, ευρωπαϊκών
και διεθνών υποχρεώσεών της, διενεργεί τις Γενικές Απογραφές Κτιρίων και
Πληθυσμού – Κατοικιών 2011, με βάση το Π.'. 168/2008 και τον Κανονισμό
763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Σκοπός των ανωτέρω Γενικών Απογραφών είναι η συγκέντρωση πρόσφατων
στοιχείων για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του
πληθυσμού, για τη σύνθεση των νοικοκυριών και τις συνθήκες στέγασής τους καθώς
και για τον οικοδομικό πλούτο της Χώρας.
Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν είναι απαραίτητα για:
• τη χάραξη οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
• την περιφερειακή ανάπτυξη, δεδομένου ότι αποτελούν τη μόνη στατιστική
εργασία η οποία παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής στατιστικών στοιχείων
σε μικρή γεωγραφική ενότητα και μέχρι το επίπεδο οικοδομικού-
απογραφικού τετραγώνου,
• τη ρύθμιση ποικίλων διοικητικών και νομικών θεμάτων, όπως η κατανομή
κρατικών επιχορηγήσεων στους ΟΤΑ, η ρύθμιση εκλογικών θεμάτων κλπ.,
• την εφαρμογή και υλοποίηση ακαδημαϊκών και λοιπών ερευνητικών
προγραμμάτων,
• τη διάχυση και επέκταση της στατιστικής πληροφόρησης στο ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο, αφού τα στοιχεία που προκύπτουν ενδιαφέρουν άμεσα
κάθε πολίτη,
• τη δημιουργία του βασικού πλαισίου αναφοράς για τη διενέργεια των
περισσοτέρων στατιστικών ερευνών και εργασιών.


Ειδικότερα:
Η Απογραφή Κτιρίων θα διεξαχθεί από 1 έως 28 Φεβρουαρίου 2011, με
ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων την 15η Ιανουαρίου 2011. Αντικείμενό της θα
είναι η καταμέτρηση όλων των κτιρίων της Χώρας, με αναφορά στη βασική τους
χρήση, στο ιδιοκτησιακό τους καθεστώτος και σε άλλα χαρακτηριστικά τους. Οι
ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές των κτιρίων θα κληθούν να συνεργαστούν με το
εντεταλμένο και εκπαιδευμένο άτομο της ΕΛ.ΣΤΑΤ., τον Τομεάρχη, για τη
συμπλήρωση του ειδικού ερωτηματολογίου, με τη μέθοδο της συνέντευξης.


Η Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών θα διεξαχθεί για διάστημα 15 ημερών, από
30 Μαρτίου έως 13 Απριλίου 2011
, με ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων την
29η Μαρτίου 2011. Στόχος της θα είναι να καταγραφούν όλα τα άτομα που
διαμένουν στην ελληνική επικράτεια, στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους δηλ. στον
τόπο της συνήθους διαμονής τους.


Με την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών, θα γίνει η καταμέτρηση των νοικοκυριών
και της σύνθεσής τους, η καταγραφή των μελών των νοικοκυριών και των
δημογραφικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών και οικονομικών χαρακτηριστικών τους,
καθώς και η καταγραφή των χαρακτηριστικών και ανέσεων όλων των κατοικιών της
Χώρας. Ο υπεύθυνος και τα μέλη του νοικοκυριού σε συνεργασία με τον Απογραφέα,
που και αυτός θα είναι εντεταλμένο άτομο της ΕΛ.ΣΤΑΤ, θα συμπληρώσουν τα
ειδικά ερωτηματολόγια, με τη μέθοδο της συνέντευξης.

Των παραπάνω Γενικών Απογραφών προηγείται η εργασία της προμέτρησης
των κατοικιών όλης της Χώρας από εκπαιδευμένους Τομεάρχες / Προμετρητές,
η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σε όλη την Επικράτεια.
Το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων, όπως συμβαίνει με όλες τις στατιστικές
έρευνες, θα είναι εμπιστευτικό και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για
στατιστικούς σκοπούς όπως αυτό απορρέει τόσο από την Εθνική Νομοθεσία (Ν.
3832/2010) όσο και από την Κοινοτική Νομοθεσία.
Αναμένοντας την συνεργασία κάθε κατοίκου αυτής της χώρας στο μεγάλο και εθνικά
σημαντικό αυτό έργο, το προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ θα είναι πάντα διαθέσιμο για
περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις.


1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

μήνυμα "ευρωπαίου πολίτη" από άλλη δημοκρατική χώρα της Ευρώπης .
Όταν ήρθα στην Ισπανία ( σοσιαλιστική και αυτή ) πήγα στο Δημαρχείο να δηλωθώ (νόμος!)
για να πάρω άδεια παραμονής και άδεια εργασίας (και ας είμαι πολίτης χώρας της E.E).
Εκεί μου ζήτησαν:
1) Αντίγραφο ποινικού μητρώου από την χώρα από την οποία κατάγομαι (Ελλάδα).
2) Αντίγραφο ποινικού μητρώου από την χώρα από την οποία ήρθα στην Ισπανία (Γερμανία)
Τα δυο παραπάνω για να βεβαιωθούν ότι δεν πήγα "κυνηγημένος" στην Ισπανία να ζήσω.
Κατόπιν ήλεγξαν επιτόπου εάν έχω διεθνές ένταλμα σύλληψης από Europol η Ιντερπόλ.
3) Με έστειλαν στο ΙΚΑ της Καταλονίας όπου έπρεπε να κάνω εξετάσεις για Ηπατίτιδα, Σύφιλη, AIDS, φυματίωση και λοιπές κολλητικές αρρώστιες.
4) Έπρεπε να κάνω ένορκη δήλωση ότι εκείνη τη στιγμή δεν διώκομαι σε καμία χώρα για ποινικό αδίκημα και ούτε γίνεται αστυνομική / δικαστική ερευνά εις βάρος μου (και ας μην έχει γίνει ακόμη το δικαστήριο).
Εφόσον προσκόμισα όλα τα παραπάνω έπρεπε να βρω σπίτι να μείνω. Στο μεσοδιάστημα εμένα σε Ξενοδοχείο, καθότι στην Ισπανία απαγορεύεται ιδιοκτήτης να νοικιάσει σπίτι σε αλλοδαπό, εφόσον δεν έχει άδεια παραμονής και εφόσον δεν πάει με τον υποψήφιο νοικάρη στο τοπικό αστυνομικό τμήμα όπου πρέπει να ελέγξει τον νοικάρη η αστυνομία και να δώσει συγκατάθεση!!!
Η τιμωρία είναι κατάσχεση του διαμερίσματος.
Μου βγήκε η άδεια παραμονής (για έξι μήνες αρχικά) και άρχισα να ψάχνω σπίτι.
Βρήκα σπίτι και πήγα με τον ενοικιαστή στο πλησιέστερο τμήμα όπου η αστυνομία έλεγξε και εμένα και την άδεια παραμονής μου και έδωσε τη συγκατάθεση της.
Με αυτό το χαρτί πήγα ξανά στο δημαρχείο και κατόπιν πήρα άδεια εργασίας και πήρα και από την Εφορία ΑΦΜ.
Έως ότου βρω δουλειά έπρεπε να πληρώνω το ΙΚΑ από την τσέπη μου (90 Euro το μήνα) ώστε να είμαι ασφαλισμένος.
Κατόπιν αυτών μου συνέστησαν να διαβάσω μερικά χωρία του ισπανικού δικαίου (όσον αφορά τι είναι ποινικά αδικήματα, τι πλημμελήματα κτλ.) και με ενημέρωσαν ότι εάν αρχικά τον πρώτο χρόνο υποπέσω σε σοβαρό αδίκημα τότε θα απελαθώ σούμπιτος (sic) προς την χώρα από την οποία κατάγομαι (όχι σε αυτήν από την οποία πήγα εκεί) και θα παρακρατηθεί η τυχόν περιουσία μου (λογαριασμοί σε ισπανικές τράπεζες) από το ισπανικό κράτος!
Σημειωτέον ότι εγώ ήρθα Μετανάστης στην Ισπανία και όχι Λαθρομετανάστης (όπου οι διαδικασίες είναι πολύ πιο δύσκολες για να πάρεις άδεια παραμονής, σχεδόν αδύνατο).

Ρωτώ λοιπόν τους βαθιά δημοκρατικούς (... ) συνέλληνες:

Στην Ελλάδα, ποιός από τους λαθρομετανάστες θα πέρναγε επιτυχώς την παραπάνω διαδικασία;